mr. R.C.M. (Remco) Michielsen

rmichielsen [at] vanasadvocaten [dot] nl   085-7828200

mr. R.C.M. (Remco) Michielsen

“Ik ga voor mijn cliënten door het vuur”

Remco Michielsen is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij is een veel gevraagd adviseur van bedrijven in financiële moeilijkheden, in welk kader hij herstructureringen en reorganisaties begeleidt. Daarnaast treedt Remco zeer regelmatig op als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling. Remco houdt zich bovendien bezig met diverse erfrechtelijke vraagstukken, in welk kader hij de specialisatieopleiding Vereffenaar nalatenschappen heeft afgerond.

Doordat Remco niet alleen advocaat, maar ook ondernemer is, weet hij wat ondernemers van hem verlangen. Hij stelt eerst  vragen, maar komt daarna met concrete antwoorden en oplossingen om de gestelde doelen zo snel en efficiënt als mogelijk te verwezenlijken.

Begin februari 2015 is Remco overgestapt van Van Iersel Luchtman Advocaten naar Van As Advocaten, waar hij naast zijn advocatenpraktijk ook in de directie zit.

Expertise

Opleidingen

  • Nederlands recht (Universiteit Nijmegen)
  • Specialisatieopleiding Insolventierecht (Grotius/Insolad)
  • Financiële economie voor curatoren (Erasmus Universiteit)
  • Specialisatieopleiding Vereffenaar nalatenschappen

Nevenfuncties/Lidmaatschappen

Publicaties

  • Remco heeft als co-auteur een bijdrage geleverd aan het boek SDU commentaar Insolventierecht.