Mediation

“Onze ervaren mediators bemiddelen u graag naar een goede oplossing!”

Mediation (oftewel bemiddeling) is een goede manier om, onder leiding van een onafhankelijke mediator (oftewel bemiddelaar), in onderling overleg tot de oplossing van een probleem of geschil te komen. Uitgangspunt hierbij is dat alle betrokkenen door middel van een aantal gesprekken met elkaar tot een voor iedereen acceptabele oplossing proberen te komen. Onze mediator verschaft hierbij alle benodigde (juridische) informatie en treedt op als onafhankelijke voorzitter van de bespreking, waarbij natuurlijk de belangen van alle betrokkenen in het oog worden gehouden. Onze mediator zorgt bovendien voor het op de juiste wijze vastleggen van alle gesprekken en gemaakte afspraken. Mediation is geschikt voor vrijwel ieder conflict, de enige voorwaarden is dat de betrokkenen ‘on speaking terms’ zijn.

Wij hebben mediators op het gebied van onder andere: 

Tip! Diverse rechtsbijstandverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van mediation. Wij raden u daarom aan altijd navraag te doen bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

Contactpersonen