Tuchtrecht

“Als advocaten zijn wij zelf ook aan tuchtrecht onderhevig.”

Diverse beroepsbeoefenaren zijn niet alleen onderworpen aan de normale wettelijke regels, maar ook aan speciaal voor hun beroepsgroep opgestelde regels, het tuchtrecht. Dit tuchtrecht geeft niet alleen extra regels voor deze beroepsgroep, maar ook sancties wanneer deze regels niet (voldoende) worden nageleefd. De sancties variëren van waarschuwing tot een tijdelijk of zelfs definitief verbod het beroep uit te oefenen. Onze tuchtrechtspecialisten beschikken over een ruime ervaring en voeren uw verdediging met specialistische kennis, zonder daarbij de menselijke kant van de zaak uit het oog te verliezen. U kunt op ze rekenen!

Wij kunnen onder andere de volgende beroepsbeoefenaars bijstaan:

  • Accountants
  • Advocaten
  • Artsen
  • Deurwaarders
  • Makelaars
  • Notarissen

Contactpersoon