Arbeidsrecht mediation

Zeker in het arbeidsrecht vindt met grote regelmaat Mediation (oftewel bemiddeling) plaats.

Mediation als vorm van geschillenbeslechting is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor aan ziekte gerelateerde arbeidskwesties. Mediation is immers een uitgelezen weg om goede werkafspraken te maken over re-integratie bij ziekte of om te werken aan het herstel van vertrouwen dat tijdens (langdurige) ziekte nog weleens een deuk oploopt.

Mediation is daarnaast zeer geschikt om arbeidsrechtelijke kwesties te bespreken waarin het belangrijk dat deze gebeurtenissen binnen de organisatie blijven en niet naar buiten uitlekken.   

Mediation vindt bovendien veelvuldig plaats om tot een goede ontslagregeling te komen. Dat kan natuurlijk ook via de rechter, maar soms verdient mediation de voorkeur. Bijvoorbeeld als partijen ook de onderlinge verhouding belangrijk vinden, of wanneer partijen het opbouwen van dossiers alleen maar tot verharding vinden leiden. Maar ook omdat er binnen mediation meer afspraken mogelijk zijn dan binnen de strakke kaders van een gerechtelijke procedure, waarin doorgaans alleen de einddatum en de vergoeding aan bod komen.

Ten slotte kunt u ook denken aan mediations waarin de samenwerking of het functioneren van enkele collega’s of een heel team een rol speelt. De juridische weg is dan doorgaans niet de geëigende weg, omdat de problemen vaak niet (louter) juridisch zijn, maar ook communicatief.   
Voordelen mediation:

  • Overleg in plaats van strijd.
  • Een grotere acceptatie doordat de afspraken in overleg tot stand zijn gekomen.
  • Afspraken vaak goed nagekomen, omdat ze zelf zijn gemaakt.
  • Doorgaans een snellere en goedkopere methode dan procederen.

Advocaat Twan Kersten is sinds 2007 MfN register mediator. Naast een ruime ervaring op dit terrein, doceert hij met regelmaat op het terrein van mediation en conflictbemiddeling.

Advocaat Marlies Oogjen heeft in 2019 de opleiding tot MfN mediator afgerond en is sindsdien tevens werkzaam als mediator. Daarnaast treedt zij op als buurtbemiddelaar.

Tip! Diverse rechtsbijstandverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van een mediator indien deze is aangesloten bij de MfN.

Contactpersonen