Rechtsgebiedenregister

Advocaten moeten zich na hun stage registreren in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij moeten zich op minimaal één en maximaal vier rechtsgebieden registreren. Per geregistreerd rechtsgebied dienen advocaten jaarlijks 10 opleidingspunten te halen. Hieronder treft u een overzicht aan van de registraties van de bij ons kantoor aangesloten advocaten.

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

mr. A.M.L. van As staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Personen- en Familierecht, met de sub rechtsgebieden Bijzondere curator – Echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen – Internationaal privaatrecht – Jeugbeschermingsrecht – Mediation – Ouderschap en erkenning.

mr. P.C. van As staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Letselschaderecht, alsmede het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht met de sub rechtsgebieden Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen als ook Verenigingen en Stichtingen.

mr. F.T. van Bentum staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Personen- en Familierecht, met de sub rechtsgebieden Collaborative divorce, Echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen – Jeugbeschermingsrecht – Mediation – Ouderschap en erkenning.

mr. M.A. van Brandwijk staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Intellectueel eigendom.

mr. M. Gruiters staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Personen- en Familierecht met de sub rechtsgebieden Echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen – Internationaal privaatrecht – Jeugbeschermingsrecht – Mediation – Ouderschap en erkenning.

mr. R.P.E. Halfens staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Huurrecht met de sub rechtsgebieden Bedrijfsruimte en Woonruimte.

mr. T.B.M. Kersten staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht, alsmede het hoofdrechtsgebied Burgerlijk procesrecht met de sub rechtsgebieden Beslag- en executierecht en Litigation, alsmede het hoofdrechtsgebied ICT-recht met het sub rechtsgebied Privacyrecht, alsmede het hoofdrechtsgebied Verbintenissenrecht.

mr. F.B Keulen staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht.

mr. A.M.W.A. Lhoëst staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Erfrecht, alsmede het hoofdrechtsgebied Personen- en Familierecht met de sub rechtsgebieden Echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen – Mediation – Ouderschap en erkenning.

mr. R.C.M. Michielsen staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Insolventierecht met de sub rechtsgebieden Faillissement, Surseance van betaling en WSNP, alsmede het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht met de sub rechtsgebieden Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen, alsmede Verenigingen en Stichtingen.

mr. M. Mos staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Erfrecht.

mr. M.P.A. Oogjen staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht, alsmede op het hoofdrechtsgebied Bestuursrecht, alsmede op het hoofdrechtsgebied Algemene praktijk, alsmede op het hoofdrechtsgebied Huurrecht.

mr. A.R. van Roo staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Strafrecht met het sub rechtsgebied Financieel economisch strafrecht.

mr. M.A. Stoffijn staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene praktijk met het sub rechtsgebied strafrecht, alsmede het hoofdrechtsgebied Personen- en familierecht met de sub rechtsgebieden Jeugbeschermingsrecht – Ouderschap en erkenning, alsmede het hoofdrechtsgebied Strafrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.