Brancheverenigingen

Wij verzorgen de juridische ondersteuning van verschillende brancheverenigingen. In veel gevallen ondersteunen we hierbij niet alleen de verenging zelf, maar ook (een groot) deel van de leden. Door hierover goede afspraken te maken, kunnen zowel de vereniging als haar leden gebruik maken van nog voordeligere tarieven en/of (gratis) diensten zoals bijvoorbeeld een eigen juridische helpdesk, etc.

Onder onze cliënten bevinden zich onder andere: brancheverenigingen, ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen, etc.

Contactpersonen