Rechtsgebieden

Al onze advocaten voeren een algemene praktijk, waarbinnen zij uw algemene juridische belangen kunnen behartigen. Naast deze algemene praktijk, hebben zij één of meerdere rechtsgebieden die zij tot hun specialisatie mogen rekenen door de ervaring die zij op dit vakgebied hebben opgedaan of de opleidingen die zij hiervoor hebben gevolgd. Door de algemene insteek te combineren met diverse specialisaties zijn wij als geen ander in staat om al uw juridische belangen optimaal te behartigen. Wilt u weten voor wie wij allemaal werken, klik dan hier.

Arbeidsrecht

Het terrein van werkgevers en werknemers. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar helaas af en toe ook niet met elkaar. Voor zowel werkgevers als werknemers is het van belang om voorafgaand aan een arbeidsrelatie de gemaakte afspraken goed vast te leggen en tijdens de relatie direct en adequaat op te treden bij veranderingen, eventuele conflicten […]

Arbeidsrecht mediation

Zeker in het arbeidsrecht vindt met grote regelmaat Mediation (oftewel bemiddeling) plaats. Mediation als vorm van geschillenbeslechting is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor arbeidskwestie waarbij een geschil of over ziekte, beter niet door de rechter kan worden beoordeeld. Mediation is immers een uitgelezen weg om goede werkafspraken te maken over re-integratie bij ziekte of om […]

Artiesten en sporters

Als artiest of topsporter komt er vandaag de dag veel op u af. U dient niet alleen zorg te dragen voor steeds weer een perfecte artistieke/sportieve prestatie, maar ook nog eens op te komen voor uw commerciële en juridische belangen. Niet alleen moet alles rondom het uitvoeren van uw prestatie perfect worden geregeld, ook duiken […]

Bestuursrecht

Wanneer u als particulier of ondernemer tegenover een overheidsinstantie komt te staan, speelt u altijd een uitwedstrijd. De overheid heeft immers de regels niet alleen zelf ontworpen, ze heeft er doorgaans ook nog eens veel meer ervaring mee. In zo’n geval is het prettig om te weten dat u wordt bijgestaan door advocaten die precies […]

Erfrecht

Een onvermijdelijk onderdeel van het leven is de dood. Op het moment van overlijden komt er enorm veel op de nabestaanden af. Een onderdeel daarvan is de nalatenschap. De afwikkeling van de nalatenschap is een complex proces met een ondoorzichtig web aan regels die daarop van toepassing is. Het proces van vereffening van de nalatenschap […]

Evenementenrecht

Iedereen organiseert wel eens een feestje, maar het organiseren van een echt evenement is geen hobby maar een vak. Een vakgebied waarin bovendien steeds meer regels gelden. Een organisator dient niet alleen rekening te houden met de wensen/eisen van zijn opdrachtgever en/of de deelnemers van het evenement, maar ook nog eens met de belangen van […]

Faillissementsrecht & herstructurering

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Het klinkt simpel, maar het kan echt iedere ondernemer overkomen, financiële problemen in de onderneming. De oorzaken liggen veelal buiten de macht van de ondernemer die vaak jaren heeft gewerkt om zijn bedrijf daar te brengen, waar het nu staat. Op zo’n moment heeft u een betrouwbare […]

Familierecht

Wat bij de ene persoon veel emotie losmaakt, is voor een ander een voldongen feit. Binnen het familierecht, waar het vrijwel altijd gaat om u en uw gezin, spelen emoties doorgaans een grote rol. Anderzijds spelen er vaak complexe juridische, financiële en fiscale aspecten. U heeft in zo’n geval niet alleen behoefte aan een luisterend […]

Echtscheiding

De echtscheiding via een gerechtelijke procedure is de meest traditionele vorm van scheiden, waarbij de rechter wordt gevraagd het huwelijk te ontbinden en een beslissing te geven met betrekking tot alle zaken die geregeld moeten worden. Indien u hiervoor kiest dient u een eigen advocaat te nemen, die uw belangen ten overstaan van de rechter […]

Bemiddeling

Mediation, oftewel bemiddeling, is een scheidingsvorm waarbij u en uw partner, onder leiding van een onafhankelijke scheidingsbemiddelaar, proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Uitgangspunt hierbij is dat u door middel van een aantal gesprekken zelf met elkaar tot een voor u beiden acceptabele oplossing probeert te komen. De bemiddelaar verschaft u alle […]

Collaborative divorce

Collaborative Divorce, oftewel overlegscheiding, is een nieuwe vorm van scheiden, waarbij respect voor elkaar en de gezamenlijke geschiedenis centraal staat. Ook in deze vorm van scheiden staat u niet tegenover elkaar, zoals in de echtscheidingsprocedure, maar naast elkaar, net als bij mediation. Collaborative Divorce biedt alle voordelen van mediation. Het grote verschil met mediation is […]

Huurrecht

Of het nu gaat om (ver)huur van woningen of bedrijfsruimtes, de belangen van de huurder en verhuurder staan vaak tegenover elkaar. Kenmerkend van het huurrecht is de bescherming die de wet op sommige terreinen aan de huurder geeft. Een huurder kan zich hierop vrijwel altijd beroepen en een verhuurder dient hiermee rekening te houden. Onze […]

Incasso

Iedere onderneming heeft er mee te maken: de niet betalende klant, oftewel de dubieuze debiteur. Om uw dubieuze debiteuren goed en hard aan te pakken, zonder uw goede klanten te verliezen, is het van belang dat u een strak, duidelijk doch rechtvaardig debiteurenbeleid hanteert. Wij kunnen u niet alleen als geen ander van dienst zijn […]

Internationale Incasso

Heeft u te maken met een wanbetaler in het buitenland? Dit vraagt om een gerichte en lokale aanpak in het land waarin uw wanbetaler actief is. Het is van belang dat er in de taal van uw wanbetaler wordt gecommuniceerd op basis van de wetgeving die geldt in het betreffende land. Om die reden werkt […]

Intellectueel Eigendom

Intellectueel eigendom, ook wel afgekort tot IE, is geen daadwerkelijk eigendom zoals we dat kennen bij goederen, maar een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, ofwel voortbrengselen van de menselijke geest. Denk hierbij aan de schrijver van een boek, de bedenker van een bedrijfsnaam of merk, de ontwikkelaar van een softwareprogramma, de maker van een […]

Letselschade

Als slachtoffer van een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische blunder of misdrijf, wordt u buiten uw schuld om geconfronteerd met gederfde levensvreugd en allerlei juridische en financiële problemen. Op zo’n moment is het belangrijk om direct goed geadviseerd en begeleid te worden. Wij nemen uw juridische zorgen uit handen, zodat u zich kunt richten op hetgeen voor […]

Mediarecht

Mediaproblemen zijn niet meer alleen voorbehouden aan beroemdheden. U of uw bedrijf kunnen tegenwoordig ook ongewild op een negatieve wijze voorwerp van gesprek zijn in de oude media (kranten, radio, roddelblad, etc.) of wat veel vaker voorkomt, in de nieuwe internetmedia waar vrijwel iedereen ‘nieuws’ kan maken (Youtube, blogs, vlogs, e-mails, etc.). Waar vroeger gold […]

Mediation

Mediation (oftewel bemiddeling) is een goede manier om, onder leiding van een onafhankelijke mediator (oftewel bemiddelaar), in onderling overleg tot de oplossing van een probleem of geschil te komen. Uitgangspunt hierbij is dat alle betrokkenen door middel van een aantal gesprekken met elkaar tot een voor iedereen acceptabele oplossing proberen te komen. Onze mediator verschaft hierbij […]

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht regelt het juridische doolhof waar u zich als ondernemer iedere dag weer doorheen worstelt. Ook uw organisatie heeft waarschijnlijk dagelijks te maken met vele kansen en bedreigingen. Ons team van specialisten staat u graag terzijde om de dreigingen op een juiste wijze af te wenden en uw kansen te verzilveren. Kwesties waarbij we […]

Strafrecht

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, staat u veelal als eenling tegenover politie en justitie. Omdat er voor u veel op het spel staat, is het van belang dat u in zo’n situatie zo snel mogelijk wordt bijgestaan door een advocaat die uw belangen optimaal behartigt. Onze strafrechtspecialisten beschikken over een ruime ervaring […]

Tuchtrecht

Diverse beroepsbeoefenaren zijn niet alleen onderworpen aan de normale wettelijke regels, maar ook aan speciaal voor hun beroepsgroep opgestelde regels, het tuchtrecht. Dit tuchtrecht geeft niet alleen extra regels voor deze beroepsgroep, maar ook sancties wanneer deze regels niet (voldoende) worden nageleefd. De sancties variëren van waarschuwing tot een tijdelijk of zelfs definitief verbod het […]