Rechtsgebieden

Al onze advocaten voeren een algemene praktijk, waarbinnen zij uw algemene juridische belangen kunnen behartigen. Naast deze algemene praktijk, hebben zij één of meerdere rechtsgebieden die zij tot hun specialisatie mogen rekenen door de ervaring die zij op dit vakgebied hebben opgedaan of de opleidingen die zij hiervoor hebben gevolgd. Door de algemene insteek te combineren met diverse specialisaties zijn wij als geen ander in staat om al uw juridische belangen optimaal te behartigen. Klik hier om te weten voor wie we allemaal werken of klik hier voor ons rechtsgebieden register

Arbeidsrecht

“Wij ondersteunen werkgevers en werknemers bij hun arbeidsrechtelijke kwesties.” Het arbeidsrecht is het terrein van werkgevers en werknemers. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar helaas af en toe ook niet met elkaar. In zo’n situatie kunt u op onze specialisten rekenen. Maar ook al daarvoor kunnen wij u al uitstekend van dienst zijn. Zo is […]

Arbeidsmediation

Zeker in het arbeidsrecht vindt met grote regelmaat Mediation (oftewel bemiddeling) plaats. Mediation als vorm van geschillenbeslechting is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor aan ziekte gerelateerde arbeidskwesties. Mediation is immers een uitgelezen weg om goede werkafspraken te maken over re-integratie bij ziekte of om te werken aan het herstel van vertrouwen dat tijdens (langdurige) ziekte […]

Bestuursrecht

“Problemen met de overheid? Wij staan u bij!” Wanneer u als particulier of ondernemer tegenover een overheidsinstantie komt te staan, speelt u altijd een uitwedstrijd. De overheid heeft immers de regels niet alleen zelf ontworpen, ze heeft er doorgaans ook nog eens veel meer ervaring mee. In zo’n geval is het prettig om te weten […]

Bouwrecht

“Op ons kunt u bouwen”  Van kleine verbouwing tot groot nieuwbouwproject, een juridische vraag of conflict is altijd mogelijk. Als u daarmee te maken krijgt, is het goed om te weten dat wij u hierbij juridisch kunnen ondersteunen, of u nu de aannemer of de afnemer bent.  Vooraf kunnen we u adviseren bij het maken […]

Erfrecht

“Wij hebben alle expertise voor een goede afwikkeling van een nalatenschap.” Een onvermijdelijk onderdeel van het leven is de dood. Op het moment van overlijden komt er enorm veel op de nabestaanden af. Een onderdeel daarvan is de nalatenschap. De afwikkeling van de nalatenschap is een complex proces met een ondoorzichtig web aan regels die […]

Evenementen, Festivals & Artiesten

“Wij zijn het aanspreekpunt voor een groot aantal evenementen, festivals en artiesten.” Als organisator of artiest komt er vandaag de dag veel op u af. U dient niet alleen zorg te dragen voor steeds weer een perfecte prestatie, maar ook nog eens op te komen voor uw commerciële en juridische belangen. Niet alleen moet alles […]

Faillissementen & Herstructurering

“Wij zijn actief als curator voor de rechtbank, maar kunnen ook u bijstaan.” Soms zit het mee, soms zit het tegen. Het klinkt simpel, maar het kan echt iedere ondernemer overkomen, financiële problemen in de onderneming. De oorzaken liggen veelal buiten de macht van de ondernemer die vaak jaren heeft gewerkt om zijn bedrijf daar […]

Familierecht & scheidingen

“Ons team van 7 familierechtadvocaten & mediators staat altijd voor u klaar!” Wat bij de ene persoon veel emotie losmaakt, is voor een ander een voldongen feit. Binnen het familierecht, waar het vrijwel altijd gaat om u en uw gezin, spelen emoties doorgaans een grote rol. Anderzijds spelen er vaak complexe juridische, financiële en fiscale […]

Echtscheiding

“Als u ons nodig heeft, dan zijn wij er voor u!” De echtscheiding via een gerechtelijke procedure is de meest traditionele vorm van scheiden, waarbij de rechter wordt gevraagd het huwelijk te ontbinden en een beslissing te geven met betrekking tot alle zaken die geregeld moeten worden. Indien u hiervoor kiest dient u een eigen […]

Bemiddeling

“Als u er samen uit wilt komen, begeleiden wij u graag!” Mediation, oftewel bemiddeling, is een scheidingsvorm waarbij u en uw partner, onder leiding van een onafhankelijke scheidingsbemiddelaar, proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Uitgangspunt hierbij is dat u door middel van een aantal gesprekken zelf met elkaar tot een voor u […]

Collaborative divorce

“Ook voor vernieuwende scheidingsvarianten bent u bij ons aan het juiste adres.” Collaborative Divorce, oftewel overlegscheiding, is een nieuwe vorm van scheiden, waarbij respect voor elkaar en de gezamenlijke geschiedenis centraal staan. Ook in deze vorm van scheiden staat u niet tegenover elkaar, zoals in de echtscheidingsprocedure, maar naast elkaar, net als bij mediation. Collaborative […]

Huurrecht

“Kuren bij (ver)huren? Wij lossen het voor u op!” Of het nu gaat om (ver)huur van woningen of bedrijfsruimtes, de belangen van de huurder en verhuurder staan vaak tegenover elkaar. Kenmerkend van het huurrecht is de bescherming die de wet op sommige terreinen aan de huurder geeft. Een huurder kan zich hierop vrijwel altijd beroepen […]

Incasso (internationaal)

“Wij incasseren al uw vorderingen, zowel binnen als buiten Nederland!” Iedere onderneming heeft er mee te maken: de niet betalende klant, oftewel de dubieuze debiteur. Om uw dubieuze debiteuren goed en hard aan te pakken, zonder uw goede klanten te verliezen, is het van belang dat u een strak, duidelijk maar rechtvaardig debiteurenbeleid hanteert. Wij […]

Internationale Incasso

“Samen met Hakort International incasseren wij vorderingen over de hele wereld.” Heeft u te maken met een wanbetaler in het buitenland? Dit vraagt om een gerichte en lokale aanpak in het land waarin uw debiteur is gevestigd. Het is van belang dat er in de taal van uw debiteur wordt gecommuniceerd op basis van de […]

Intellectueel Eigendom

“Regelt u de creatie? dan zorgen wij voor de juiste bescherming!” Intellectueel eigendom, ook wel afgekort tot IE, is geen daadwerkelijk eigendom zoals we dat kennen bij goederen, maar een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, ofwel voortbrengselen van de menselijke geest. Denk hierbij aan de schrijver van een boek, de bedenker van een bedrijfsnaam […]

Jeugdrecht

Niet alleen ouders, maar ook jongeren kunnen te maken krijgen met een zogeheten kinderbeschermingsmaatregel. Bijvoorbeeld indien er thuis en/of op school veel problemen zijn en de Raad voor de Kinderbescherming het nodig vindt dat er hulpverlening wordt ingeschakeld. De rechtbank kan dan een ondertoezichtstelling uitspreken of zelfs bepalen dat je ergens anders moet gaan wonen. […]

Jeugdstrafrecht

Als jongere kun je in aanraking komen met politie en justitie. Dat kan het geval zijn bij een uit de hand gelopen grap met vrienden (zoals op het dak van school klimmen en per ongeluk iets vernielen), maar ook bijvoorbeeld bij vechtpartijen, een diefstal, spijbelen of rijden onder invloed op je scooter. Je kunt voor […]

Letselschade

“Uw schade is onze zorg!” Als slachtoffer van een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische blunder of misdrijf, wordt u buiten uw schuld om geconfronteerd met gederfde levensvreugd en allerlei juridische en financiële problemen. Op zo’n moment is het belangrijk om direct goed geadviseerd en begeleid te worden. Wij nemen uw juridische zorgen uit handen, zodat u zich […]

Mediarecht

“Bent u negatief in het nieuws? Wij halen u graag uit de zorgen!” Mediaproblemen zijn niet meer alleen voorbehouden aan beroemdheden. U of uw bedrijf kunnen tegenwoordig ook ongewild op een negatieve wijze voorwerp van gesprek zijn in de oude media (kranten, radio, roddelblad, etc.) of wat veel vaker voorkomt, in de nieuwe internetmedia waar […]

Mediation

“Onze ervaren mediators bemiddelen u graag naar een goede oplossing!” Mediation (oftewel bemiddeling) is een goede manier om, onder leiding van een onafhankelijke mediator (oftewel bemiddelaar), in onderling overleg tot de oplossing van een probleem of geschil te komen. Uitgangspunt hierbij is dat alle betrokkenen door middel van een aantal gesprekken met elkaar tot een […]

Ondernemingsrecht

“Onze ondernemende advocaten staan u graag juridisch bij!” Het ondernemingsrecht regelt het juridische doolhof waar u zich als ondernemer iedere dag weer doorheen worstelt. Ook uw organisatie heeft waarschijnlijk dagelijks te maken met vele kansen en bedreigingen. Ons team van specialisten staat u graag terzijde om de dreigingen op een juiste wijze af te wenden […]

Strafrecht

“Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Wij helpen u snel en vakkundig!” Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, staat u veelal als eenling tegenover politie en justitie. Omdat er voor u veel op het spel staat, is het van belang dat u in zo’n situatie zo snel mogelijk wordt bijgestaan door een […]

Tuchtrecht

“Als advocaten zijn wij zelf ook aan tuchtrecht onderhevig.” Diverse beroepsbeoefenaren zijn niet alleen onderworpen aan de normale wettelijke regels, maar ook aan speciaal voor hun beroepsgroep opgestelde regels, het tuchtrecht. Dit tuchtrecht geeft niet alleen extra regels voor deze beroepsgroep, maar ook sancties wanneer deze regels niet (voldoende) worden nageleefd. De sancties variëren van […]