Intellectueel Eigendom

“Regelt u de creatie? dan zorgen wij voor de juiste bescherming!”

Intellectueel eigendom, ook wel afgekort tot IE, is geen daadwerkelijk eigendom zoals we dat kennen bij goederen, maar een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, ofwel voortbrengselen van de menselijke geest. Denk hierbij aan de schrijver van een boek, de bedenker van een bedrijfsnaam of merk, de ontwikkelaar van een softwareprogramma, de maker van een foto, etc. IE is een rechtsgebied dat in deze moderne tijd steeds belangrijker wordt, zeker in een land als Nederland waar dienstverlening en handel een grote rol spelen. Sommige intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht en de handelsnaam ontstaan vanzelf. In andere gevallen, zoals bij het merkenrecht, is een voorafgaande registratie nodig. Onze advocaten kunnen u bijstaan om uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen, maar u ook helpen voorkomen om inbreuk te maken op IE-rechten van  derden.

Kwesties waarbij we u kunnen helpen zijn onder andere:

 • Auteursrecht
 • Databanken
 • Domeinnamen
 • Foto’s
 • Franchise
 • Geheimhouding
 • Handelsnamen
 • Knowhow
 • Licenties
 • Merken
 • Nabootsing
 • Naburige rechten
 • Portretrecht
 • Privacy
 • Reclamerecht
 • Software

Contactpersonen