Erfrecht

“Wij hebben alle expertise voor een goede afwikkeling van een nalatenschap.”

Een onvermijdelijk onderdeel van het leven is de dood. Op het moment van overlijden komt er enorm veel op de nabestaanden af. Een onderdeel daarvan is de nalatenschap. De afwikkeling van de nalatenschap is een complex proces met een ondoorzichtig web aan regels die daarop van toepassing zijn.

Het proces van vereffening van de nalatenschap – zoals verkoop van (onroerende) zaken en ondernemingen – behoort vaak tot de taak van de nabestaanden en na de vereffening zal de erfenis tussen de erfgenamen moeten worden verdeeld. Het is aan te raden om bij de vereffening, maar ook bij verdelingen tussen erfgenamen, een deskundige van Van As Advocaten in te schakelen die de nabestaande(n) in dit proces kan bijstaan, dan wel om deze taken uit te voeren. Hiermee worden onnodige problemen voorkomen. Mocht er een geschil zijn, dan zullen onze advocaten er alles aan doen om het beste resultaat eruit te halen.

Onderwerpen die kunnen spelen:

 • De vereffenaar, Vereffening van de nalatenschap
 • De executeur, de executele
 • Schuldeisers in nalatenschappen
 • De legitieme
 • De wettelijke verdeling
 • De wilsrechten
 • De overige wettelijke rechten
 • Legaten en quasi legaten
 • Schenkingen
 • De rechten van langstlevenden
 • De rechten van de kinderen
 • Testamentair bewind
 • Testamentaire last
 • Tweetrapsmaking
 • Verdeling van de nalatenschap
 • Mediation

Contactpersonen