Cameratoezicht

Dit is het protocol cameratoezicht van Van As Advocaten Groep B.V. gevestigd te Nieuwegein, ’s-Hertogenbosch, en Uden.

[1] Wij maken gebruik van zichtbaar cameratoezicht, waarbij beeldopnames (kunnen) worden gemaakt ter beveiliging van onze medewerkers en goederen. Wij gebruiken deze opnames enkel indien wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.

[2] Uitgangspunt bij ons cameratoezicht is dat wij ons houden aan de privacyregelgeving, alsmede dat wij de privacy inbreuk voor onze medewerkers en bezoekers tot een minimum proberen te beperken.

[3] Daar waar wij gebruik maken van cameratoezicht, geven wij dit duidelijk aan bijv. door middel van bordjes of stickers.

[4] Behoudens bijzondere omstandigheden (zoals incidenten) worden de opnames (conform de richtlijn) maximaal 4 weken bewaard en daarna gewist.

[5] Conform de privacyregelgeving heeft een ieder die is vastgelegd door onze camera’s in beginsel de navolgende rechten:

  • het recht om de beelden in te zien
  • het recht om vergeten te worden
  • het recht de verwerking te beperken
  • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens
  • Verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend bij onze privacy coördinator

[6] Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over ons cameratoezicht of dit protocol dient contact te worden opgenomen met onze privacy-coördinator.

Voor meer informatie over ons privacy beleid zie ons privacy statement zoals gepubliceerd op onze website.

Gegevens Privacy coördinator:
Van As Advocaten Groep B.V.
t.a.v. de privacy-coördinator
Newtonbaan 16
3439 NK Nieuwegein
info [at] vanasadvocaten [dot] nl