Nieuws

Buddy pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing

Soms zijn er zoveel problemen in het leven van een kind, dat het kind niet langer bij de ouder(s) kan blijven wonen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, die lang niet altijd (volledig) aan de ouder(s) zelf te wijten zijn. Ondanks de inzet van hulpverlening in het gezin en aan de ouder(s) zelf, kan het (te) […]

Social media & ontslag

In het dagelijkse leven is het gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn al enige jaren niet meer weg te denken. Dat levert steeds meer vragen op over de grenzen op social media en ontslag als de werknemer te ver gaat. Die ontwikkeling leidt tot terechte maar soms verrassende uitspraken. Verrassend omdat veel […]

Hoe wijzigt u uw voornaam en/of achternaam?

Steeds meer mensen willen hun voornaam wijzigen, zo bericht Telegraaf.nl vandaag. Ook bij Van As Advocaten merken we, dat we steeds vaker benaderd worden door mensen die hun voornaam en/of achternaam willen wijzigen.  Wijzigen voornaam Voor het wijzigen van uw voornaam dient u (of indien u minderjarig bent, uw ouders of voogd), via een advocaat […]

Pre-pack in faillissement – een update

Het houdt de faillissementspraktijk bezig: de “pre-pack”. Na twee reeds eerder verschenen artikelen over dit onderwerp op onze website, kan de laatste uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over dit onderwerp dan ook niet uitblijven. In het kort Het Europese Hof van Justitie oordeelde in de Estro-procedure dat de Nederlandse pre-pack gericht was op voortzetting van […]

Werknemers opgelet! U kunt in beroep tegen een ‘UWV-ontslag’

Onlangs is er een onderzoeksrapport verschenen van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport heeft de treffende titel: “Ontslag aangevraagd en dan?”.  Uit het rapport blijkt onder meer dat werknemers dikwijls niet op de hoogte zijn van het feit dat zij in beroep kunnen tegen een opzegging van de arbeidsovereenkomst […]