Relatiecrisis door Coronacrisis?

Vandaag staat in het AD dat de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (de vFAS) eenderde meer echtscheidingen verwacht als gevolg van de Coronacrisis. 

Normaal ervaren advocaten al een stijging van echtscheidingen na de zomervakantie en de kerstvakantie. Mensen brengen in die periode meer tijd met elkaar door, als gevolg waarvan ergernissen toenemen die soms zodanig oplopen dat een echtscheiding onvermijdelijk is. Als gevolg van de Coronacrisis kunnen veel mensen niet meer naar hun werk en hebben zij beperkte andere sociale contacten. Mensen zitten als gevolg daarvan meer “op elkaars lip”. De situatie komt extra onder druk te staan doordat de kinderen continue aanwezig zijn. Als gevolg van deze factoren, zullen er meer relaties sneuvelen, verwacht de vFAS. Ook de gevallen van huiselijk geweld zijn aanzienlijk toegenomen. 

Scheiden tijdens een crisis is niet eenvoudig. Immers, waar ga je heen tijdens deze intelligente lockdown? Bovendien zijn de rechtbanken dicht en worden er maar weinig zaken behandeld. De vFAS verwacht voorts dat de rechtbanken na opheffing van de maatregelen de grote drukte niet goed zullen kunnen verwerken, als gevolg waarvan een echtscheidingsprocedure erg lang zal duren. 

Is scheiden dan überhaupt nog wel mogelijk in deze crisisperiode? Die vraag kan bevestigend worden beantwoord. Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende mogelijkheden. 

Wanneer de situatie thuis onhoudbaar is, is het mogelijk om voorlopige voorzieningen aan te vragen bij de rechtbank. Wanneer u of de kinderen fysiek of mentaal in gevaar komen, of wanneer u uw kinderen niet meer mag zien van uw partner, dan kan daar een oplossing voor gevonden worden. 

De rechtbank bepaalt dan in een snelle procedure hoe het zal zijn tijdens de echtscheidingsprocedure. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen wie er in de woning mag blijven en wie deze zal moeten verlaten. Voorts kan de rechter een voorlopige omgangsregeling met de kinderen vaststellen. U bent dan nog wel getrouwd, maar er worden door de rechter maatregelen getroffen om de situatie op korte termijn tot rust te brengen. De voorzieningen gelden totdat u bent gescheiden. In de echtscheidingsprocedure bepaalt de rechter vervolgens wat er voor de toekomst zal gelden. De rechtbank behandelt voorlopige voorzieningen met een spoedeisend karakter wel op zitting. De zittingen zijn dan telefonisch of via een video verbinding. U heeft een advocaat nodig om een verzoek tot voorlopige voorzieningen bij de rechtbank in te dienen.

Wenst u uit elkaar te gaan en bent u nog in staat om met elkaar te overleggen, dan is mediation voor u een optie. Bij mediation gaat u met elkaar in gesprek onder begeleiding van een gezamenlijke mediator, die u helpt om afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken worden opgenomen in een overeenkomst, genaamd een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt samen met een gezamenlijk verzoek tot scheiding aan de rechtbank gezonden. Er is dan geen zitting nodig om de zaak te behandelen omdat u het al met elkaar eens bent geworden. De rechtbank is “achter de schermen” wel gewoon aan het werk en geeft dus wel echtscheidingsbeschikkingen af. Zo kunt u dus op korte termijn gescheiden raken, zonder dat u de rechter daarbij actief nodig heeft. 

Bij Van As advocaten is het mogelijk om een mediationtraject via een video verbinding te doorlopen. Daarbij is het ook mogelijk om een afspraak te plannen in de avonduren, wanneer de kinderen op bed liggen. 

De familierecht advocaten van Van As advocaten kunnen u bijstaan als advocaat in een eenzijdige procedure om de echtscheiding en indien gewenst, voorlopige voorzieningen voor u aan te vragen. Wij zijn ook opgeleid tot gespecialiseerd scheidingsmediator, zodat we u ook als mediator kunnen bijstaan in een gezamenlijk bemiddelingstraject. 

Contactpersoon