Evenementenorganisatoren tussen wal en schip

Binnen de evenementenbranche heerst grote onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst. Enerzijds weet iedereen dat de komende periode niets of weinig mogelijk is door het coronavirus. Anderzijds zijn de regels tot 1 juni onduidelijk en zijn er voor na 1 juni nog geen regels bekend.

Tot 1 juni

Volgens de rijksoverheid zijn alle evenementen met een vergunnings- of meldplicht tot 1 juni verboden. Volgens de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s zijn alle openbare evenementen tot 1 juni verboden. Daar zit dus een verschil in. Een verschil dat juridisch grote gevolgen hebben, zoals uitgewerkt in mijn eerdere artikel over dit onderwerp.

Na 1 juni

Iedereen voelt aan dat er ook na 1 juni geen (grote) evenementen mogen plaatsvinden. Maar, officiële regelgeving blijft nog uit. Diverse organisatoren belanden hierdoor tussen wal en schip. Enerzijds weten ze dat hun evenement zeer waarschijnlijk niet door kan gaan. Anderzijds is er nog geen verbod, waardoor het juridisch onzeker is of er op dit moment al sprake is van overmacht. Met alle juridische consequenties van dien.

Zolang er niet definitief sprake is van een verbod/overmacht, kunnen veel evenement niet worden geannuleerd: 
= Niet verzekerde evenementen lopen dan immers het risico dat hun leveranciers zullen zeggen dat er nog geen sprake is van overmacht, zodat bij de annulering de gewone annuleringsregeling geldt.
= Verzekerde evenementen lopen het risico dat de verzekering niet uitkeert als er wordt geannuleerd voordat er een verbod/overmacht is.

Hierdoor lopen verschillende organisatoren tegen het probleem aan dat ze om juridische redenen door moeten gaan met de organisatie van hun evenement, terwijl ze praktisch al weten dat het evenement zeer waarschijnlijk niet door zal gaan.

En dat roept natuurlijk veel vragen op bij het publiek. Vragen die de organisatoren om juridische redenen vaak niet kunnen/mogen beantwoorden, waardoor de onduidelijkheid alleen maar toeneemt. Zie bijvoorbeeld dit krantenartikel over Paaspop.  

De enige oplossing is duidelijke regels voor een langere periode. Hopelijk volgen deze snel.

Update: Mojo Concerts roept kabinet op om festivalseizoen af te blazen, zo bericht AD.nl.

Contactpersoon