Nieuws

Is een 18-jarige zoon partij bij afspraken over alimentatie tussen zijn ouders?

In een zaak die recent door ons kantoor werd behandeld speelde het volgende. Tussen de ouders is in de echtscheidingsprocedure (voorlopige voorzieningenprocedure) afgesproken dat vader EUR 500 per kind per maand dient te betalen voor drie kinderen. Twee van deze kinderen zijn minderjarig en een is jong meerderjarig (dat wil zeggen ouder dan 18 en […]

Wat kun je doen als je rijbewijs is ingevorderd door de politie?

De politie mag bij verschillende overtredingen het rijbewijs van een bestuurder invorderen, bijvoorbeeld als er wordt gereden onder invloed van alcohol en/of drugs of als er veel te hard of heel gevaarlijk wordt gereden. Het rijbewijs wordt dan ter plaatse door de agent ingevorderd. In de meeste gevallen ontvang je enkele dagen later thuis een […]

Wet arbeidsmarkt in balans

Het arbeidsrecht blijft voortdurend in beweging. Is 3 jaar geleden het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) goedgekeurd. De Eerste Kamer is nu aan zet. Als de wet door de Eerste Kamer wordt geloodst […]

Recidiveregeling alcohol en drugs in het verkeer

Als je bijvoorbeeld gedagvaard wordt voor het rijden onder invloed van alcohol, medicijnen of een combinatie daarvan, dan wel je geweigerd hebt mee te werken aan een ademanalyse of bloedonderzoek vind je op die dagvaarding -onder meer- de mededeling dat die feiten vallen onder de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten. Als je voor dit feit onherroepelijk wordt […]