Horeca/events, coronaregels en privacy

Horecaondernemingen zijn op grond van de noodverordening verplicht alle bezoekers te vragen om contactgegevens achter te laten. Diverse horecazaken gebruiken hiervoor lijsten, waarop bezoekers deze zelf kunnen invullen. Door deze werkwijze zien latere bezoekers de contactgegevens van eerdere bezoekers, een datalek. Het werken met zo’n lijst is daarom in strijd met de privacyregels.

Horecaondernemingen zijn ook verplicht met alle bezoekers een gezondheidscheckgesprek te voeren. Dit gesprek en de uitkomsten daarvan, mogen op geen enkele wijze vastgelegd of bewaard worden.

Oftewel, ook op de coronaregels zijn de privacyregels van toepassing. De belangrijkste regels voor de gezondheidscheck en contactgegevens zetten we hieronder op een rijtje:

Gezondheidscheck
1. De horecaonderneming moet deze check uitvoeren.
2. Bezoekers zijn verplicht om mee te werken. Niet meewerken is geen toegang.
3. De check en de uitkomsten daarvan mogen niet vastgelegd, bewaard of gedeeld worden.

Contactgegevens
1. De horecaonderneming moet om de contactgegevens vragen.
2. Bezoekers zijn niet verplicht om mee te werken. Toegang mag om die reden niet geweigerd worden.
3. Contactgegevens moeten veilig worden vastgelegd (niet zichtbaar voor derden), 14 dagen bewaard en daarna direct worden vernietigd. De horecaonderneming mag de gegevens niet voor andere doelen gebruiken en enkel delen met de GGD.

Kijk voor meer informatie over corona & privacy op de speciale coronapagina op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op de naleving van de privacyregels in Nederland.

Contactpersoon