Noodverordening: verbod samenkomsten + verbod ophouden in gezelschap = bruiloft maximaal 4 personen

Diverse media berichten vandaag dat de politie een trouwfeest in Tilburg heeft beëindigd, omdat er ‘veel meer dan de toegestane 30 mensen aanwezig waren’. Zij verwijzen daarmee naar het ‘verbod samenkomsten’ van meer dan 30 personen uit de noodverordening. Deze media zien echter het ‘verbod ophouden in gezelschap’ over het hoofd, op grond waarvan voor bruiloften momenteel een maximum geldt van 4 personen.

Op grond van het verbod samenkomsten (art. 2.1 noodverordening), mag een horecagelegenheid 30 bezoekers binnenlaten. Op grond van het verbod gezelschappen (art. 2.1b noodverordening), mag hier geen gezelschap van meer dan 4 personen tussen zitten.

Een gezelschap is een groep personen die samen is met enig doel, onder enige noemer en/of met gemeenschappelijkheid, aldus de toelichting op de noodverordening. De personen kunnen bij elkaar horen uit hoofde van relatie (bij. familie, collega’s, vriendengroep, sportteam), of op grond van de aard van de gelegenheid (bijv. bruiloft, verjaardag, borrel/diner voor genodigden).

Een bruiloft is dus een gezelschap en daarvoor geldt een maximum van 4 personen (en geen 30). Dit geldt ook voor een verjaardagsfeest, personeelsborrel, etc. Horeca mag wel 30 bezoekers binnenlaten, maar onder deze bezoekers mag zich geen gezelschap (vb. vriendengroep, collega’s, sportteam, etc.) van meer dan 4 personen bevinden.

Voor zowel het verbod samenkomsten, als het verbod gezelschappen gelden uitzonderingen. Deze vindt u in de noodverordening van uw veiligheidsregio.

Contactpersoon