Werkgeversverklaring in Corona-tijd

Verklaring 2 maanden geldig

Een werknemer heeft bij het aanvragen van een hypotheek vaak een werkgeversverklaring nodig. Deze verklaring geeft informatie over het inkomen en de soort arbeidsovereenkomst van de werknemer. Normaal is de werkgeversverklaring 3 maanden geldig. Vanwege de coronacrisis is deze termijn in ieder geval tot het einde van het jaar ingekort tot 2 maanden. De hypotheekverstrekkers willen meer zekerheid dan voorheen. De inkomenssituatie kan ineens veranderen en ze vragen daarom sneller een nieuwe werkgeversverklaring.

Werkgeversverklaring verplicht?

Werkgevers vragen zich regelmatig af of ze mee moeten werken aan het verstrekken van een werkgeversverklaring. Onderdeel van de werkgeversverklaring is namelijk ook de intentieverklaring. Het is niet verplicht om een werkgeversverklaring te verstrekken. Indien je nog geen intentie over het dienstverband wil of kan vastleggen hoeft dat dus niet. Wel moet je rekening houden met de eisen van goed werkgeverschap. Het weigeren van de verklaring moet dus wel redelijk zijn. De ontwikkelingen rondom Corona kunnen hierbij zeker van belang zijn.

Kan werknemer rechten ontlenen aan intentieverklaring?

Werkgevers zijn vaak huiverig voor de consequenties van de intentieverklaring. Dat is deels terecht. Een werknemer kan niet meteen rechten ontlenen aan de intentieverklaring, maar de verklaring wekt wel verwachtingen. Bevestig de werknemer daarom schriftelijk dat de verklaring alleen wordt verstrekt voor het verkrijgen van financiering. Meldt duidelijk dat er geen arbeidsrechtelijke gevolgen aan ontleend kunnen worden. Let ook op met het afgeven van een positieve intentieverklaring als je al weet dat je het arbeidscontract niet gaat verlengen. Werknemer kan bij schade als gevolg van bewust misleidend handelen mogelijk een schadevergoeding vorderen. Daarnaast is het afgeven van een valse verklaring strafbaar.

Alternatief: inkomensverklaring via UWV

Er is een alternatief voor de werkgeversverklaring. Wil je als werkgever geen verklaring afgeven of duurt het voor de werknemer te lang? De werknemer kan bij het UWV ook een Inkomensbepaling Loondienst (IBL) downloaden. Dit is een digitaal verzekeringsbericht van het UWV. De UWV-verklaring is voor de meeste hypotheekverstrekkers voldoende. Werknemer kan dit verzekeringsbericht niet aanvragen als hij ergens korter dan 3 maanden in loondienst is, of net is gestart op de arbeidsmarkt. Ook de IBL geldt nu vanwege de ontwikkelingen rondom Covid-19 maar 2 maanden.

Contactpersoon