De wil van partijen bij een overeenkomst van opdracht niet langer relevant

Tussen alle corona-perikelen en de presidentsverkiezingen van de VS door, zou het u zomaar ontgaan kunnen zijn dat de Hoge Raad op 6 november 2020 een baanbrekende uitspraak heeft gedaan. Toch goed om daar even bij stil te staan. Deze uitspraak is baanbrekend omdat het breekt met een jarenoude uitspraak en mogelijk vergaande gevolgen heeft voor ZZP-ers. 

In 1997 bepaalde de Hoge Raad dat, om te bepalen er een arbeidsovereenkomst bestaat, naar 2 vragen wordt gekeken: wat waren de bedoelingen van partijen bij het aangaan van de overeenkomst en hoe hebben partijen uitvoering gegeven aan de afspraken. Dus wat hebben ze op papier afgesproken en hoe hebben ze dat echt uitgevoerd. Met deze uitspraak komt de Hoge Raad terug op die uitspraak. 

De Hoge Raad bepaalt nu uitdrukkelijk dat de bedoeling van partijen niet meer relevant is. Beslissend is vanaf nu welke afspraken tussen partijen zijn gemaakt en hoe die zijn uitgevoerd.

Klinkt het u allemaal wat te technisch? Het komt regelmatig voor dat tussen partijen een overeenkomst van opdracht (dus geen arbeidsovereenkomst) is opgesteld waarin is bepaald dat zij niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst te sluiten. In de praktijk wordt echter gewerkt op een manier die alle kenmerken in zich heeft van een arbeidscontract. Zo ontvangt hij loon als hij ziek is of op vakantie gaat, moet hij net als collega’s vakantie aanvragen of zich ziek melden. Kortom: er is nauwelijks verschil tussen de “normale” werknemer en de opdrachtnemer. Dat wil de Hoge Raad niet langer meer. Het moet niet zo zijn dat enkel omdat in de arbeidsovereenkomst staat dat partijen niet de bedoeling hadden een arbeidsovereenkomst te sluiten, maar in de praktijk wel op die manier wordt gewerkt, geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat heeft namelijk vaak als doel om de bescherming van de werknemer bij ontslag en de regels bij ziekte te omzeilen. Deze uitspraak kan in de praktijk tot grote gevolgen leiden.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan beantwoorden onze arbeidsrechtspecialisten die natuurlijk graag.

Contactpersoon