Evenementen niet meer verboden, wel strenge regels

Per vandaag zijn evenementen niet meer verboden. Wel gelden er voor samenkomsten (waaronder ook evenementen vallen) strenge regels. Hieronder een uiteenzetting van de belangrijkste regels.

De organisator dient overal zorg te dragen voor:

 • maatregelen waardoor personenstromen worden gescheiden, ook met betrekking tot  het gebruik van sanitaire voorzieningen;
 • hygiënemaatregelen tegen verspreiding van CIVID-19;
 • maatregelen waardoor aanwezigen overal 1,5 meter afstand kunnen houden en er voor zorg te dragen dat alle aanwezigen dit ook doen.

En rekening te houden met onderstaande verboden

 • verbod openstelling dansvoorziening;
 • verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen.

De organisator dient daarnaast binnen zorg te dragen voor:

 • zitplaatsen voor alle aanwezigen (exclusief personeel), alsmede dat hiervan ook gebruik wordt gemaakt;
 • het vragen naar COVID-19 ziekteverschijnselen aan alle aanwezigen, tenzij er minder dan 100 (exclusief personeel) aanwezigen zijn;
 • een reserveringssysteem, tenzij er minder dan 100 (exclusief personeel) aanwezigen zijn.

De organisator dient daarnaast bij meer dan 250 aanwezigen (exclusief personeel) buiten zorg te dragen voor:

 • zitplaatsen voor alle aanwezigen (exclusief personeel), alsmede dat hiervan ook gebruik wordt gemaakt;
 • het vragen naar COVID-19 ziekteverschijnselen bij alle aanwezigen;
 • een reserveringssysteem.

De organisator dient daarnaast op een buitenterras zorg te dragen voor:

 • zitplaatsen voor alle aanwezigen (exclusief personeel), alsmede dat hiervan ook gebruik wordt gemaakt.

Dit zijn de belangrijkste hoofdregels. Er gelden aanvullingen en uitzonderingen. Deze kunt u terug vinden in de noodverordening van de betreffende veiligheidsregio. Klik hier voor een overzicht van de noodverordeningen van de verschillende veiligheidsregio’s.

Contactpersoon