Geboorteverlof partner uitgebreid naar 6 weken

Vanaf 1 juli 2020 heeft een werknemer na de bevalling van de partner recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Er bestond al een recht op partnerverlof van 1 week. In totaal kan nu dus maximaal 6 weken verlof worden opgenomen als een partner is bevallen. Het aanvullende geboorteverlof heeft wel consequenties voor het salaris.

Basis geboorteverlof: 1 week

Vanaf 1 januari 2019 had de partner van iemand die is bevallen recht op verlof gedurende eenmaal de arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienstverband zijn dat dus 5 werkdagen. Dit standaard geboorteverlof voor de partner blijft bestaan. De verlofdagen moeten opgenomen worden binnen 4 weken na de bevalling. Dat mag gespreid. Het loon wordt volledig doorbetaald door de werkgever.

Aanvullend geboorteverlof: 5 weken

Vanaf 1 juli 2020 mag daarnaast aanvullend geboorteverlof worden aangevraagd van vijfmaal de arbeidsduur per week. De partner neemt altijd eerst het standaard geboorteverlof op van 1 week. Daarna kan hij of zij aanspraak maken op verlof gedurende nog vijf weken. In totaal kan dus maximaal 6 weken partnerverlof worden aangevraagd. De werknemer neemt minimaal 1 en maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof op. Die dagen mogen vervolgens wel gespreid worden opgenomen over een periode van 6 maanden. Na 6 maanden komen de verlofweken die niet zijn opgenomen te vervallen.

De werknemer krijgt tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon. Er geldt een maximumdagloon. De werkgever vraagt de uitkering aan voor de werknemer. Dit kan vanaf 4 weken voor het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na de laatste verlofdag. Eventueel mag de werkgever er zelf voor kiezen het loon aan te vullen tot bijvoorbeeld 100%. 

VOORBEELD:
Stel, een werknemer werkt 32 uur per week en de partner bevalt. Hij of zij neemt eerst 32 uur het standaard geboorteverlof op. De werknemer kiest ervoor die dagen direct op te nemen na de geboorte en is dus 4 dagen vrij. Werkgever betaalt het loon 100% door. De werknemer wil daarna nog 2 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Hij of zij mag dan 64 uur verlof opnemen in de 6 maanden na de geboorte van het kind. De werknemer kan dat verlof zo spreiden dat bijvoorbeeld 8 weken lang één dag per week verlof wordt opgenomen. De werkgever vraagt een uitkering aan bij UWV en betaalt in ieder geval 70% van het dagloon aan de werknemer, op de dagen dat het aanvullend geboorteverlof wordt opgenomen.

Wanneer kom een werknemer in aanmerking voor ‘partnerverlof’?

Geboorteverlof is bedoeld voor de partner van de moeder van het geboren kind. Volgens de wet is dat degene die met de moeder van het geboren kind:

  • is getrouwd;
  • een geregistreerd partnerschap heeft;
  • ongehuwd met haar samenwoont en de huishoudkosten deelt of;
  • het kind heeft erkend.

Het kind moet zijn geboren op of na 1 juli 2020. Als het kindje na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, schuiven de vervaltermijnen voor het partnerverlof niet op. Ook bij overlijden van een baby tijdens of na de geboorte blijven de verlofrechten bestaan. Bij een meerling blijft de verlofperiode gelijk.

Is de werkgever verplicht mee te werken aan geboorteverlof?

Geboorteverlof moet door de werknemer minimaal  4 weken voor de ingangsdatum schriftelijk worden aangevraagd. Lukt dit niet omdat het kindje te vroeg wordt geboren dan doet de werknemer dit zo snel mogelijk. De werkgever mag het verlof niet weigeren, tenzij daar een zwaarwegend belang voor is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. In overleg worden de dagen waarop verlof wordt opgenomen bepaald. Ook hier mag de werkgever het bedrijfsbelang laten meewegen.

Tot 2 weken voor de ingangsdatum mag de werkgever het verlof aanpassen. Dit mag weer alleen als dat noodzakelijk is op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. De werkgever stelt in overleg met werknemer bijvoorbeeld andere verlofdagen vast.

Contactpersoon