Nieuws

Zieke werknemer vs. slapend dienstverband

Wat is er aan de hand met het slapend dienstverband? Het slapen dienstverband houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Aanleiding daarvoor is het feit dat de wetgever deze situatie niet wettelijk heeft vastgelegd. Opmerkelijk is dat ook met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans deze tekortkoming niet is hersteld. Met name in […]

Als minderjarige in gesprek met de rechter

Soms krijg je de vraag of je met de rechter wilt komen praten. Dat kan zijn als jouw ouders een procedure zijn gestart of als de gezinsvoogd, de gemeente of de Raad voor de Kinderbescherming aan de rechter vraagt om jou uit huis te plaatsen naar een (gesloten) inrichting. Een procedure is op zichzelf vaak […]

Nieuwe franchise wet

Het lijkt er dan toch van te komen: de nieuwe Franchise Wet. Dat was ook wel nodig om de positie van de franchisenemer te versterken. Was er aanvankelijk nog niets geregeld in de wet. In 2016 kwam de zogeheten Nederlandse Franchise Code (NFC) tot stand. Dat bevatte gedragsregels voor de wijze waarop franchisepartijen zich moet […]

PRIVACY IN HET ARBEIDSRECHT

Privacy en het inschakelen van een onderzoeksbureauIn de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland besloot de werkgever, omdat hij twijfelde aan de ziekmelding van de werknemer, een onderzoeksbureau in te schakelen. De werkgever liet de werknemer gedurende 7 dagen heimelijk volgen. De kantonrechter overweegt nog maar eens, hetgeen in mijn ogen vanzelfsprekend is, dat een onderzoek […]

Vanaf 1 januari 2020 verminderde aftrek partneralimentatie

Vandaag kopte het AD over duizenden rechtszaken door lagere aftrek partneralimentatie.  Vanaf 1 januari 2020 zal de aftrek van partneralimentatie worden afgebouwd volgens het volgende stappenplan: nu: 51,95%2020: 46%2021: 43%2022: 40%2023: 37% Alimentatie wordt gebaseerd op enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigd en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige. De draagkracht wordt in grote lijnen […]