Vakantie in Coronatijd: de 5 meest gestelde vragen van werkgevers

De Covid-19 pandemie in Nederland lijkt redelijk onder controle. Overheidsmaatregelen worden soepeler en steeds meer gebieden krijgen kleurcode geel of groen. Dat betekent goed nieuws voor de zomervakantie! Er worden weer vakanties naar het buitenland geboekt. Voor veel werkgevers een grote uitdaging. Het werk trekt weer aan, maar het personeel wil op vakantie. Hoe ga je hiermee om? En mag je de werknemer verbieden naar een risicogebied te gaan? Hieronder de 5 meest gestelde vragen over Corona en vakantie.

Mag je een werknemer verbieden op vakantie te gaan naar een risicogebied?

Nee, in principe kun je de werknemer niet verbieden op vakantie te gaan. Je kunt wel op voorhand melden dat je het niet wenselijk vindt dat werknemers naar een geel, oranje of rood gebied reizen en dat de gevolgen daarvan voor eigen rekening van werknemer zijn. Zorg dat regels omtrent vakantie, thuisquarantaine, thuiswerken en loondoorbetaling op voorhand duidelijk zijn. Communiceer je niets op voorhand, dan is het veel lastiger om bijvoorbeeld verlofdagen af te schrijven of loon in te houden.

Komt verplichte thuisquarantaine na vakantie voor rekening van werknemer?

Weet een werknemer voordat hij op vakantie gaat al dat hij in quarantaine moet na terugkomst van vakantie? Dan kun je de werknemer verplichten de quarantaineperiode binnen de verlofperiode te laten vallen. Het feit dat de werknemer niet kan werken komt voor rekening van werknemer. Heeft de werknemer onvoldoende verlofdagen? Dan maak je afspraken over onbetaald verlof tijdens quarantaine of moet de werknemer een ander vakantieland uitkiezen. Als thuiswerken mogelijk is, kun je afspreken dat de werknemer thuiswerkt tijdens de quarantaineperiode en is verlof opnemen niet nodig.

Wat gebeurt er als de quarantaineregels tijdens vakantie wijzigen?

Moet de werknemer onverwacht in thuisquarantaine na terugkomst van vakantie? Dan is van belang of de werknemer op voorhand had kunnen weten dat de quarantaineregels zouden wijzigen. Een geel gebied kan oranje worden. Dat risico neemt een werknemer bewust als hij op vakantie gaat naar een land met kleurcode geel. Soms zijn er op het moment van vertrek al aanwijzingen dat een gebied van kleurcode kan veranderen. Als werkgever kun je in deze gevallen onderbouwen dat de werknemer bewust het risico van besmetting met het Coronavirus of quarantaine heeft genomen. Kan een werknemer vervolgens niet werken door verplichte thuisquarantaine? Dan komt dit voor rekening van werknemer.

Moet je loon doorbetalen als de werknemer naar een risicogebied reist en ziek wordt?

Bij ziekte moet loon worden doorbetaald, tenzij de werknemer opzettelijk ziek is geworden. Dat laatste is moeilijk aan te tonen. De reis naar een risicogebied is misschien niet verstandig, maar de werknemer is niet opzettelijk ziek geworden. Uitgangspunt is daarom dat loon moet worden betaald. Rechters rekken de regelgeving op dit gebied echter wel eens op. Ook ziekte als gevolg van ‘bewust roekeloos handelen’ kan in uitzonderingsgevallen leiden tot een (gedeeltelijke) loonstop. Waarschuw in ieder geval altijd de werknemer op voorhand voor de gevolgen van een reis naar het buitenland in Coronatijd.

Mag ik een verlofaanvraag weigeren of verlof intrekken?

Je mag een verlofaanvraag alleen weigeren als je daarvoor een goede reden hebt. Ernstige verstoring van de bedrijfsvoering kan een goede reden zijn. Als iedereen tegelijk vrij heeft, kun jij je bedrijf niet uitoefenen. Je moet wel moeite doen om de afwezigheid van werknemers op te vangen. Er moet bijvoorbeeld worden gezocht naar een vervanger. Ook verlof intrekken mag alleen als er zwaarwegende redenen zijn. Eventuele financiële schade die de werknemer lijdt door het intrekken van het verlof moet worden vergoed.  

Meer vragen? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contactpersoon