Groen licht voor publieksevenementen door garantieregeling

Organiseer je tussen 1 juli en 31 december 2021 een publieksevenement, dan val je mogelijk onder de garantieregeling die de overheid in werking gaat stellen. Voor het geval het evenement geannuleerd moet worden als gevolg van overheidsmaatregelen door Covid-19, kun je subsidie aanvragen voor de kosten. Groen licht voor de evenementenbranche zou je zeggen! Of toch niet?

Vangnet door overheidssubsidie

Verzekeringsmaatschappijen hebben de pandemiedekking uit de verzekering geschrapt en dus staan organisatoren bij annulering nu nog met lege handen. De overheid heeft om die reden dit vangnet gecreëerd. De bedoeling is dat organisatoren met meer rugdekking kunnen starten met organisatie van evenementen.

Voor wie is de subsidieregeling?

De regeling geldt voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen in Nederland. Denk aan festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen zoals congressen en vakbeurzen. De organisator moet verantwoordelijk zijn voor het evenement en moet het risico dragen. Evenementen die worden georganiseerd in opdracht van een organisatie of onderneming vallen dus niet onder de regeling.

Vereisten garantieregeling evenementen

Hieronder de belangrijkste vereisten om gebruik te kunnen maken van de regeling:

  • Het evenement moet in twee voorafgaande edities verzekerd zijn geweest voor annuleringsrisico. Hiermee lijkt subsidie voor nieuwe of pas opgestarte evenementen uitgesloten.
  • Je evenement moet gepland zijn tussen 1 juli en 31 december 2021, verplaatsen naar deze periode is toegestaan.
  • Het evenement moet worden georganiseerd conform de geldende Corona-vereisten. De uitgangspunten voor evenementen worden nog vastgesteld op grond van de huidige experimenten. Als die maatregelen nadien worden verscherpt en je om die reden extra budget nodig hebt vallen die kosten niet onder de subsidieregeling.
  • Bepaalde fees aan de eigenaar van een evenement, gages van buitenlandse artiesten, afschrijvingen en investeringen in vaste activa vallen niet onder de kosten waarvoor subsidie kan worden verkregen.
  • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
  • Op voorhand meld je het evenement aan en overleg je in ieder geval de begroting van het evenement.
Aanmelden garantieregeling

Meld je evenement tijdig aan bij de RVO. Dit is waarschijnlijk mogelijk vanaf 1 mei 2021. Er is een subsidieplafond en het geld wordt verdeeld op volgorde van aanmelding.

Compensatie of lening?

Bij een positief besluit van de RVO vallen alle kosten voor het evenement die zijn gemaakt na 20 januari 2021 tot het moment van annuleren onder de regeling.  Je krijgt 100% van deze kosten gecompenseerd, maar let op daarvan is 80% een gift en het meerdere een lening tegen 2% rente.  Lang niet alle kosten worden dus vergoed! Het blijft daarom belangrijk om ook naar alternatieven te kijken, zoals in contracten met derden een (kosteloze) annuleringsmogelijkheid op te nemen.

Contactpersoon