Ingesneeuwd! Wel of geen loon betalen als werknemer niet op het werk verschijnt?

Eindelijk sneeuw, en eindelijk even iets anders dan Covid-19. Ingesneeuwd raken is een veel gevallen geen probleem, we mochten de deur toch al niet echt uit. Wel blijven ventileren natuurlijk, dus af en toe de deur wagenwijd open en vogeltjes voeren of sneeuwballen gooien. Maar het is niet in alle gevallen mogelijk om thuis te werken. De weg is glad en treinen rijden niet. Kun je een werknemer verplichten naar het werk te komen? En moet je loon doorbetalen als de werknemer niet komt?

Weerstomstandigheden vallen onder het ‘normale bedrijfsrisico’ van de werkgever. Kan het werk niet uitgevoerd worden door hevige sneeuwval of vorst, dan komt dit voor rekening van de werkgever. Het loon wordt dan doorbetaald.

Weersomstandigheden vallen onder bedrijfsrisico

Soms worden afwijkende afspraken gemaakt. De werkgever en werknemer kunnen bijvoorbeeld op voorhand afspreken dat bovenwettelijke verlofdagen worden ingezet als het werk stilligt. Als dit op voorhand niet is afgesproken kan de werkgever dit niet afdwingen. Ook de wettelijke verlofdagen mogen hiervoor niet worden gebruikt.

In bepaalde branches -bijvoorbeeld in de bouw- mag het werk gestaakt worden bij een lage gevoelstemperatuur. Daarvan zou deze week sprake kunnen zijn. Als dit weer lang aanhoudt kun je als werkgever een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor de werknemers. Dit moet dan wel geregeld zijn in de CAO.

Faciliteer thuiswerken

Wat zijn de regels als het werk wel door gaat, maar je werknemer door de weersomstandigheden niet of moeilijk op het werk kan komen? Dit is afhankelijk van de situatie. Laat je werknemers in ieder geval weten wat je van hen verwacht en ga in gesprek met werknemers die niet makkelijk op het werk kunnen komen.

Kunnen je werknemers thuiswerken, dan is dat een goede optie met dit weer. Door het thuiswerkadvies van de regering in verband met de Corona-maatregelen werken ze wellicht toch al thuis. Blijven werknemers thuis op advies of na afspraak met werkgever, dan wordt het loon doorbetaald. Wel moeten ze dan uiteraard werk verrichten en bereikbaar zijn. Faciliteer als werkgever ook een goede thuiswerkplek.

Werknemer kan niet thuiswerken, kan ik hem verplichten naar het werk te komen?

Kan de werknemer niet thuiswerken, dan ligt de situatie anders. Ook bij slecht weer mag je als werkgever nog steeds verlangen dat je werknemer naar het werk komt. Kiest de werknemer er zelf voor niet te komen omdat hij liever niet de straat op wil gaan? Dan moet hij een verlofdag opnemen in overleg met werkgever. Je hoeft geen loon door te betalen als de werknemer geen verlof wil opnemen. Ook een KNMI advies om thuis te blijven zal de werknemer hier niet helpen. Dit kan anders zijn bij overmacht.

Overmacht: werknemer kan niet naar het werk komen

Het werk gaat door, maar werknemer zegt niet te kunnen komen. Een ingesneeuwde auto, kapotte accu, onbegaanbare wegen en/of openbaar vervoer dat niet rijdt.. is dat overmacht? Het zal steeds afhangen van de situatie. Wil de werknemer wel komen, maar lukt dit niet vanwege een situatie die buiten zijn invloedsfeer ligt? Dan kan inderdaad sprake zijn van overmacht.

Uitgangspunt is dat werknemer ook als hij niet werkt toch loon ontvangt, tenzij dit voor eigen rekening van werknemer moet komen. Onder dit eigen risico valt bijvoorbeeld enige vertraging van openbaar vervoer of een kapotte accu op een normale winterse dag. Onder extreme omstandigheden kan dit anders zijn. Als door extreem weer de auto het niet doet, werknemer te ver woont om te lopen en het OV niet rijdt.. dan wordt het lastig. Werknemer zit dan noodgedwongen thuis. Je kunt afspreken dat de werknemer een vrije dag opneemt, maar dit kun je niet verplichten. Afwezigheid op de werkvloer komt bij overmacht niet voor rekening van werknemer.

Conclusie: bij overmacht moet loon worden doorbetaald

Kortom; komt de werknemer buiten zijn wil om niet op het werk, dan moet de werkgever het loon wel doorbetalen en valt de afwezigheid niet onder het risico van werknemer. Of de werknemer redelijkerwijs op zijn werk kan komen is afhankelijk van waar hij woont en wat zijn vervoersmogelijkheden zijn. Je kunt wel van de werknemer verlangen dat hij contact blijft houden met de werkgever over de mogelijkheden en wat hij eventueel nog wel vanuit huis kan doen. Ga dus altijd samen in overleg over de mogelijkheden die er nog wel zijn.

Kom je er toch niet uit of twijfel je over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten die helpen je graag verder.