Rechter: Juice channel = journalistiek

Online ‘Juice channels’ zijn de nieuwe hype voor roddelend Nederland. Een bekend juice channel is ‘lifeofyvonne’ van Yvonne Coldeweijer. Aan de hand van tips van haar volgers, door haarzelf ‘spionnen‘ genoemd, publiceert zij regelmatig kleinere en grotere roddels via haar social media accounts.

Mag dat allemaal zomaar? Goede vraag. Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam zich hierover uitgelaten.

Feiten

Op 15 maart jl. heeft Yvonne Coldeweijer een publicatie gepost, waarin ze Samantha Steenwijk beschuldigt van het slikken van illegale dieetpillen. Steenwijk ontkent direct. Na sommatie, heeft Coldeweijer de publicatie wel verwijderd, maar niet gerectificeerd. Hierop is Steenwijk een kort geding gestart, waarop een rechter zich nu heeft uitgelaten over de rechten en plichten van een juice channel.

Rechten & plichten juice channel

Volgens de voorzieningenrechter valt een juice channel onder de journalistiek. Want, volgens het Europese Hof van Justitie gaat het om journalistieke activiteiten, zodra die bekendmaking van informatie, meningen of ideeën aan het publiek tot doel hebben.

Dat lijkt goed nieuws voor de juice channels. Want, een journalist heeft het recht om zich in het openbaar kritisch, informerend en waarschuwend uit te laten over misstanden. Een journalist mag bovendien diens bronnen beschermen.

Echter, tegenover deze rechten staan ook plichten. Zo dient een journalist er voor zorg te dragen dat er voor diens beschuldigingen wel goede gronden zijn. Er hoeft geen sluitend bewijs te zijn, maar de beschuldigingen moeten wel voldoende aannemelijk zijn. Temeer wanneer het gaat om ernstige beschuldigingen.

Steenwijk vs. Coldeweijer

Volgens de voorzieningenrechter is Coldeweijer er niet in geslaagd om haar ernstige beschuldiging aan het adres van Steenwijk voldoende aannemelijk te maken. Daardoor is haar beschuldiging onrechtmatig en dient de vordering tot rectificatie te worden toegewezen.

De rechter oordeelt letterlijk:
“Op het moment van publicatie had zij maar één, anonieme, bron. Iemand die zich spontaan bij haar had gemeld, die zij niet kende en die beweerde dat hij iemand kende die pillen aan [eiseres] zou hebben verkocht.
Na de publicatie heeft zij contact opgenomen met die bron, die haar verwees naar een tweede anonieme bron. Die tweede bron, die zij ook niet kent, zei een vriend te zijn van degene die de pillen aan [eiseres] zou hebben verkocht.
Het gaat dus uiteindelijk om twee haar verder onbekende anonieme bronnen, die verklaren over een derde persoon, over wie al helemaal niets bekend is. Dat is dus drie keer (bijna) niks.”

Volgens de rechter mogen juice channels dus zeker niet zomaar alle beweringen van hun ‘spionnen’ klakkeloos overnemen.

Conclusie

Een juice channel hoeft haar beschuldigingen niet sluitend te kunnen bewijzen, maar moet deze wel voldoende aannemelijk kunnen maken. Hoe ernstiger de beschuldigingen, hoe zwaarder de eisen. Indien een beschuldiging onvoldoende aannemelijk kan worden gemaakt, is deze onrechtmatig.

Contactpersoon