1 juli 2022: mediawet van toepassing op grote influencers

Per 1 juli 2022 is de mediawet ook van toepassing op influencers met meer dan 500.000 volgers. Grote influencers op Youtube, Instagram, TikTok, etc. dienen zich vanaf 1 juli 2022 dus te houden aan de mediawet. De belangrijkste gevolgen:

Registratie bij het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media (CVDM) beschermt de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod. In dat kader ziet zij toe op de handhaving van de mediawet. Om deze handhaving effectief te kunnen uitvoeren, dienen grote influencers zich vanaf 1 juli 2022 te registreren bij het CVDM.

Het CVDM biedt een eenvoudige online registratiecheck aan op haar website.  Ook het aanmelden bij het CVDM kan online.

Duidelijk over reclame

Zodra een grote influencer het oogmerk heeft om via diens content bepaalde producten of diensten te (laten) verkopen, is er sprake van reclame. Indien de influencer geld of een ander voordeel krijgt voor positieve content, is er waarschijnlijk sprake van een oogmerk en dus reclame.

Voorbeeld: Wanneer een grote influencer geld krijgt om een video te maken, met als doel om meer bezoekers naar een pretpark te trekken.

Als er sprake van reclame is, dient de influencer daar duidelijk over te zijn. Bijvoorbeeld door de woorden ‘reclame’ of ‘advertentie’ te laten zien of zeggen, of gebruik te maken van het ‘#ad’ teken.  

Reclame voor medische handelingen en sluikreclame zijn niet toegestaan.

Duidelijk over sponsoring  

Wanneer een grote influencer geld, een product en/of dienst krijgt om te gebruiken voor content, is er sprake van sponsoring. (Tenzij hierbij ook sprake is van een oogmerk om het product te (laten) verkopen, dan is er sprake van reclame.) 

Voorbeeld: Een grote influencer krijgt gratis kaartjes van een pretpark, om daar een onafhankelijk videoverslag over te maken. 

Ook bij sponsoring dient de influencer duidelijk te zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het zeggen of laten zien van de woorden ‘gesponsord door’ of ‘mede mogelijk gemaakt door’.

Duidelijk over productplaatsing

Wanneer een grote influencer geld, een product en/of dienst krijgt om een specifiek product of dienst in de content te verwerken, is er sprake van productplaatsing. (Tenzij hierbij ook sprake is van een oogmerk om het product te (laten) verkopen, dan is er sprake van reclame.) 

Voorbeeld: Een grote influencer krijgt geld om zichtbaar een bepaald drankje te drinken tijdens een verslag over een pretpark.

Als er gebruik wordt gemaakt van productplaatsing, moet dat zowel aan het begin als aan het einde van de content worden gemeld, bijvoorbeeld met de woorden ‘Deze content bevat productplaatsing’.

Bescherming minderjarige volgers

Op grond van de mediawet moeten minderjarigen beschermd worden tegen schadelijke content. Deze regels gelden vanaf 1 juli 2022 ook voor grote influencers.

Zo is vanaf 1 juli 2022 productplaatsing in video’s die in het bijzonder zijn bestemd voor kinderen tot 12 jaar verboden.

De bescherming van minderjarigen wordt in Nederland geregeld door Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM). Iedere grote influencer dient zich bij het NICAM aan te melden. Het NICAM beoordeelt vervolgens welke influencers zich bij het NICAM dienen aan te sluiten.

Kenbaar maken

Grote influencers dienen duidelijk te maken wie ze zijn, hoe ze te bereiken zijn en dat ze onder toezicht van het Commissariaat van de Media staan. Al deze informatie moet op het account staan, of goed vindbaar op een website waar op het account naar wordt verwezen.

Overig

Alle video’s moeten minimaal 2 weken na de publicatie worden bewaard.

Vanaf het moment dat een influencer voldoet aan de ‘grote influencer’ cirteria, gelden de nieuwe regels. Video’s van voor 1 juli 2022 of van voor de periode dat aan de criteria werd voldaan, hoeven niet te worden aangepast.

Contactpersoon