Nieuws

Happy New Year!

Namens het hele team van Van As Advocaten, wensen wij u een succesvol, gezond en gelukkig 2019!

De wet WIEG: uitbreiding verlofmogelijkheden bij geboorte

Wist u dat de regels omtrent verlof voor de partner rondom de geboorte van het kind wezenlijk veranderen? Inmiddels is de wet met de toepasselijke naam “WIEG” (wet invoering extra geboorteverlof)  aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat er een minder groot verschil in verlof is tussen de ouders rondom de geboorte van het kind, waardoor […]

U gaat scheiden, wat nu?

Helaas komt een echtscheiding tegenwoordig veel voor. Bij echtgenoten die 40 jaar getrouwd zijn en bij echtgenoten die elkaar onlangs het ja-woord nog hebben gegeven. Bij echtgenoten die samen meerdere kinderen hebben en bij echtgenoten die samen geen kinderen hebben. Een echtscheiding en de gevolgen die een echtscheiding met zich meebrengt zijn altijd heel verschillend. […]

Scheiden, verhuizen en kinderen

Als partijen uit elkaar gaan, verandert er veel. Zo ook de woonsituatie. Soms wil één van hen na de scheiding naar een andere woonplaats verhuizen, omdat bijvoorbeeld zijn of haar familie daar woont. Ook gebeurt het dat één van de ouders een tijd na de echtscheiding een andere partner heeft die elders in het land […]

Aansprakelijkheid beperken of uitsluiten

In veel rechtszaken wordt door één van de beide procespartijen een beroep gedaan op een zogeheten exoneratiebeding: een beding dat de aansprakelijkheid van een van beide partijen beperkt of uitsluit. Uit de rechtspraak is vooral af te leiden dat de formulering van een dergelijk beding zeer nauw luistert. Indien het goed is geformuleerd, kan het […]