1 juni: nieuwe noodverordeningen

Op 1 juni gaan de nieuwe noodverordeningen in, met onder andere meer mogelijkheden voor horeca, bioscopen, concertzalen en theaters. Hieronder de voor hen belangrijkste (nieuwe) regels uit de noodverordeningen, gebaseerd op de noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Hotels, restaurants en cafés

Restaurants en cafés mogen weer gasten ontvangen. Binnen in de zaak maximaal 30, die vooraf gereserveerd hebben. Buiten op het terras (dat aan bovenzijde of minimaal aan 3 zijden open is) geldt geen maximum of reserveringsverplichting. Buiten geldt wel dat de bezoekersstromen gereguleerd moeten worden. Een eventuele dansvoorziening dient gesloten te blijven.

Zowel binnen als buiten moeten gasten gebruik maken van een zitplaats en minimaal 1,5 meter afstand houden, ook indien er sprake is van een scheidingswand. Deze minimale afstand geldt niet voor familie die op hetzelfde adres woont.   

Volgens de noodverordening mogen 2 vrienden/vriendinnen dus niet met elkaar aan een tafeltje gaan zitten. Echter, in de toelichting staat vervolgens: “Hierbij geldt wel dat de afstandseis van 1,5 meter gehandhaafd wordt vanaf 3 personen.” Oftewel: het mag niet, maar er wordt niet gehandhaafd. 

En over deze handhaving zegt de toelichting: “Handhaving geschiedt in eerste instantie door de ondernemer of de exploitant.” Tel hierbij op dat: “Degene die een samenkomst laat plaatsvinden (..) draagt er voor zorg dat de aanwezige personen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.” en de conclusie is dat de horeca zelf streng zal moeten toezien op de nakoming van de 1,5 meter voorwaarde. Doen ze dat niet, dan kan de overheid optreden.

Hotels mogen in hun restaurant en/of café meer dan 30 gasten ontvangen, zolang alle gasten ook hotelgasten zijn. Indien er sprake is van een mix, geldt het maximum van 30 wel. Hotels hebben dus meer mogelijkheden, maar dienen bij het benutten daarvan wel rekening te houden met het verbod op evenementen.

Voor restaurants en cafés in multifunctionele complexen, sportgelegenheden, sauna’s , seksinrichtingen, coffeeshops en casino’s gelden andere / aanvullende regels.  

Bioscopen, concertzalen en theaters

Bioscopen, concertzalen en theaters mogen ook weer bezoekers ontvangen. Ook voor hen geldt een maximum van 30 bezoekers. Echter, dit maximum geldt niet voor het gehele gebouw (zoals bij de horeca), maar per afzonderlijke ruimte.   

Alle bezoekers dienen vooraf te reserveren. Zij dienen bovendien gebruik te maken van een zitplaats en minimaal 1,5 meter afstand houden. De minimale afstand geldt ook hier niet voor familie die op hetzelfde adres woont.   

Bioscopen, concertzaken en theaters zijn ook gebonden aan de zorgplicht: “Degene die een samenkomst laat plaatsvinden (..) draagt er voor zorg dat de aanwezige personen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.”

Evenementen

Evenementen (elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak) blijven verboden tot 1 september 2020.

Uit de toelichting van de huidige noodverordeningen volgt wel dat muziekvoorstellingen en popconcerten in concertzaken en theaters niet worden gezien als evenement. Drive-in bioscopen worden juist wel weer aangemerkt als evenement, met als motivatie dat deze buiten plaats vinden.

Event-, congres- en vergadercentra’s mogen per 1 juni hun deuren ook weer openen, maar zijn daarbij vooralsnog ook gebonden aan het maximum van 30, enkel zitplaatsen en de 1,5 meter afstand.

Contactpersoon