Rechter: Café recht op huurprijsvermindering door Corona

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 mei jl. in kort geding geoordeeld dat een café dat een pand huurt dat uitsluitend is bestemd als cafébedrijf, recht heeft op vermindering van de huurprijs in verband met Corona.

Door het ‘caféverbod’ in de noodverordeningen, mogen cafés tot 1 juni a.s. niet geopend zijn en kunnen zij het gehuurde niet gebruiken. Dit is volgens de rechtbank waarschijnlijk een gebrek dat op grond van de wet voor rekening van de verhuurder komt, waardoor de huurder in beginsel aanspraak kan maken op huurprijsvermindering. De verhuurder kan dit in de huurovereenkomst uitsluitend, maar dat speelde hier niet.

Wat is een redelijke huurprijsvermindering?

In deze zaak waren 3 partijen betrokken. Een verhuurder, een bierbrouwerij als huurder en een café-eigenaar als onderhuurder. De brouwerij had alle partijen het voorstel gedaan om ieder 1/3 deel van de huur voor zijn rekening te nemen. Oftewel, de verhuurder moest 1/3 korting geven en de brouwerij/huurder en café-eigenaar/onderhuurder zouden ieder 1/3 deel betalen. Deze verdeling resulteert in een huurprijsvermindering van 33,33% welke door de rechtbank voor nu als redelijk werd bestempeld.

Wat als er alleen een verhuurder en café-eigenaar/huurder zou zijn geweest en geen brouwerij. Zou dan een huurprijsvermindering van 50% redelijk zijn geweest? En kan niet gesteld worden dat door de sluiting het huurgenot met 100% is gedaald en dus ook de huurprijs met 100% verminderd moet worden?

Daar geeft deze uitspraak geen duidelijkheid over. Enerzijds valt niet uit te sluiten dat met de juiste onderbouwing de huurprijs nog verder kan worden verminderd. Anderzijds zal de rechter wel blijven kijken naar de belangen van andere betrokkenen, zoals de verhuurder.

Is deze uitspraak ook relevant voor restaurants en hotels?

Dat is de vraag. De rechtbank heeft de uitspraak gebaseerd op haar overweging dat ‘het gehuurde uitsluitend is bestemd voor het gebruik als cafébedrijf’ en ‘dat cafébedrijven in verband met het Coronavirus voorlopig gesloten moeten blijven.’

Er wordt gesproken over ‘café’ en niet over horeca. Daarbij zijn hotels niet gesloten geweest en mochten restaurants wel open blijven voor afhaal. Hier was dus geen sprake was van volledig ‘gesloten moeten blijven’.

Definitief

Ook cafés moeten niet te vroeg juichen. Het gaat om een uitspraak van een rechtbank in kort geding. Er kan nog beroep aan worden getekend tegen deze uitspraak en/of een bodemprocedure worden opgestart, waarbij een andere uitspraak kan volgen. Maar de eerste belangrijke slag staat in ieder geval op naam van de cafés (en brouwerijen) als huurder.

UPDATE 29 mei 2020

Dat andere feiten en omstandigheden en/of een andere rechter een andersluidende uitspraak tot gevolg kan hebben, is vandaag -maar 2 dagen later- al weer gebleken. Op 29 mei jl. oordeelde de rechtbank Gelderland (kort samengevat) namelijk dat Voetbalclub Vitesse geen recht heeft op een huurprijsvermindering voor het gehuurde en op grond van corona gesloten Gelderdome. Ook deze rechtbank oordeelde dat er sprake was van een gebrek, maar Vitesse zou hier onvoldoende onderbouwd hebben waarom haar belang op huurprijsvermindering zwaarder zou wegen dan het belang van de stadioneigenaar om de huurprijs wel volledig te ontvangen.

Contactpersoon