Feestje in een hotel, mag dat?

Diverse hotels bieden ‘een avondje uit’ aan. Een overnachting inclusief eten en drinken, soms aangevuld met entertainment, zoals een artiest. Maar alle horeca is nu toch nog gesloten en evenementen zijn toch verboden?

Eten & drinken

Op grond van artikel 2.3 lid 1 van de noodverordeningen is het op dit moment verboden om ‘eet- en drinkgelegenheden voor het publiek geopend te houden’. Blijkens artikel 1.2 van de noodverordeningen dient onder ‘eet- en drinkgelegenheden’ te worden verstaan: “inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, met uitzondering van (..) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten”.

Hotels zijn dus, in tegenstelling tot reguliere restaurants en cafés, gerechtigd om hun hotelgasten te voorzien van eten en drinken.

Entertainment

Op grond van artikel 2.1 lid 3 van de noodverordeningen is het tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan wel aan evenementen deel te nemen. Blijkens artikel 1.2 van de noodverordening dient onder ‘evenement’ te worden verstaan: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van (..)”. Voor dit verbod geldt geen uitzondering voor hotels.

Hotels zijn dus, net als iedere andere onderneming, op dit moment niet gerechtigd om evenementen te laten plaatsvinden.

Avondje uit

Een hotel is dus gerechtigd om een overnachting met eten en drinken aan te bieden. In beginsel mag een hotel daarbij aanvullend (live) muziek ten gehore brengen. Het hotel moet daarbij echter wel goed opletten dat de combinatie ‘hotelkamer, eten, drinken en entertainment’ niet valt onder het begrip ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’, oftewel ‘evenement’.

Indien het entertainment ondergeschikt is aan het verhuren van hotelkamers, zal hiervan niet zomaar sprake zijn. Maar, zodra het entertainment (in de promotie en/of uitvoering) de boventoon gaat voeren, bestaat het risico dat er volgens de noodverordening sprake is van een evenement. En evenementen zijn op dit moment verboden.

Contactpersoon