Het vakantiegeld staat voor de deur

Werknemers hebben op grond van de wet recht op vakantiegeld. De meeste werkgevers betalen hun werknemers in mei of juni ‘8% vakantiegeld’. In een arbeidsovereenkomst of CAO kunnen andere afspraken worden gemaakt. Deze mogen echter niet in strijd zijn met de wet.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Een flink aantal bedrijven geeft aan financiële problemen te hebben. Net nu het vakantiegeld voor de deur staat. En nu?

Uitstel?

Een werkgever is wettelijk verplicht om het vakantiegeld tijdig te betalen. Enkel indien een werkgever dit echt niet kan betalen, kan hiervan in overleg met werknemer worden afgeweken.

Indien een werknemer mee wil werken, is het dus van belang om hierover duidelijke afspraken te maken. Zorg dat al deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd, zodat hierover later geen discussie ontstaat.

Indien een werknemer niet mee wil werken, zal de werkgever het vakantiegeld gewoon moeten betalen. Indien de werkgever niet betaalt, kan de werknemer de betaling via de rechter afdwingen. Maar, zoals het spreekwoord al zegt: ‘van een kale kip, valt niets te plukken’. De werknemer dient zich te realiseren dat dit kan leiden tot een reorganisatie bij, of zelfs het faillissement van, zijn werkgever en dus het verlies van zijn of haar baan.

Wettelijke verhoging

Indien een werkgever het vakantiegeld te laat betaalt, kan de werknemer ook aanspraak maken op de wettelijke verhoging. Deze verhoging van maximaal 50%, is opgenomen in de wet als stok achter de deur om werkgevers op tijd te laten betalen.

Indien de werkgever deze verhoging niet betaalt, kan ook deze vordering via de rechter worden afgedwongen. Rechters kunnen de verhoging echter wel matigen, bijvoorbeeld in verband met de coronacrisis.  

Risico werknemer bij uitstel?

Enerzijds loopt de werknemer risico bij uitstel van de betaling van het vakantiegeld. Anderzijds, als de werkgever nu echt niet kan betalen, is dat risico later niet (veel) groter dan nu.

Bovendien wordt dit risico gedeeltelijk gedragen door het UWV. Het UWV betaalt bij een faillissement van een werkgever over de periode van maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband het niet uitgekeerde vakantiegeld. Dat is wel beperkt tot maximaal 150% van het dagloon.  

Contactpersoon