Nieuwe Corona Noodverordeningen per 11 mei 2020

De Veiligheidsregio Hollands-Midden heeft zojuist de nieuw noodverordening op haar website gepubliceerd. De andere 24 regio’s zullen naar verwachting snel volgen. Iedere Veiligheidsregio heeft een eigen noodverordening, maar deze worden in hoofdlijnen wel op elkaar afgestemd.

In de nieuwe noodverordening van Veiligheidsregio Hollands Midden zijn o.a. de versoepelingen verwerkt, die het kabinet heeft opgenomen in haar recent gepresenteerde routekaart uit de coronacrisis. Per 11 mei 2020 zijn dat de versoepelingen voor:
= contactberoepen (o.a. kappers)
= buitensporten op 1,5 meter afstand
= bibliotheken
= (speciaal)basis onderwijs
= kinderopvang

Winkels

Verder is winkelbezoek opgenomen als uitzondering op het verbod op samenkomsten. De winkel moet wel voldoende maatregelen nemen om 1,5 meter afstand te garanderen en de aanwezigen dienen zich hier aan te houden. Mogelijk is dit opgenomen als reactie op het tumult rondom de heropening van IKEA.

Pretparken

Opvallend is de (niet op de routekaart geplande) versoepeling voor dierenparken, natuurparken en pretparken. Ook een bezoek aan deze parken is nu uitgezonderd van het verbod op samenkomsten. Het park moet wel voldoende maatregelen nemen om 1,5 meter afstand te garanderen en de aanwezigen dienen zich hieraan te houden. Ook moet het park haar ‘1,5 meter plan’ vooraf laten goedkeuren door de Veiligheidsregio. Tot slot dient het park er voor te zorgen dat de belasting van het mobiliteitssysteem, in het bijzonder het OV, acceptabel blijft.

Conclusie

Enerzijds worden er dus meer versoepelingen doorgevoerd, dan op de routekaart van het kabinet staan. Anderzijds gelden de versoepelingen enkel voor een specifieke doelgroepen. In ieder geval valt op dat de ‘1,5 meter afstand regel’ overal terug komt. Om voor versoepeling in aanmerking te komen, is het dus van groot belang om in ieder geval te beschikken over een deugdelijk ‘1,5 meter plan’.

Valt u buiten de doelgroep waarvoor versoepelingen zijn doorgevoerd, dan dient u te wachten op nieuwe aanpassingen van de noodverordeningen. Of met een deugdelijk plan uw Veiligheidsregio vragen om ontheffing. Maar, of ze dit (snel) in behandeling nemen, laat staan toewijzen, is de vraag. U kunt een vordering uit onrechtmatige daad instellen tegen de Veiligheidsregio bij de civiele rechter. Dan moet u wel kunnen aantonen dat er sprake is van onrechtmatige regelgeving, alsmede dat u daar schade door heeft geleden. Omdat de civiele rechter algemeen verbindende voorschriften, dus ook noodverordeningen, zeer terughoudend toetst, zal dat niet heel eenvoudig zijn.

Update

Inmiddels is het net maandag 11 mei 2020. Contactberoepen, zoals kappers, mogen dus aan de slag, aldus de Rijksoverheid. Maar niet volgens enkele veiligheidsregio’s. Althans, wanneer we bijvoorbeeld naar de website van Veiligheidsregio Brabant Noord kijken, zien we op dit moment bij ‘Actuele Noodverordening’ nog de oude noodverordening van 29 april 2020 staan. Op grond van deze verordening mogen de contactberoepen niet aan de slag. De vraag is nu, heeft Brabant Noord nog geen nieuwe noodverordening, of is deze nog niet op de website gepubliceerd? In beide gevallen geldt dat de nieuwe noodverordening waarschijnlijk niet in werking is getreden, want blijkens artikel 5.1 van de actuele noodverordening, is de inwerkingtreding als volgt geregeld: “Deze verordening wordt bekend gemaakt op de website van de veiligheidsregio (www.vrbn.nl) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.” Oftewel, tot de publicatie van de nieuwe noodverordening op de website van de Veiligheidsregio Brabant Noord, overtreden mensen die een contactberoep uitoefenen mogelijk de noodverordening. Dus ook de wethouder van economische zaken van Den Bosch, die om 00:01 de heropening van een kapsalon zou verzorgen.

Update:
Sinds 08:21 uur vanmorgen heeft de Veiligheidsregio Brabant Noord de nieuwe noodverordening online staan. Omdat artikel 5.1 hierin ongewijzigd is, is deze pas om 08:21 in werking getreden. Daarmee was de versoepeling voor contactberoepen om 00:01 vannacht dus nog niet van kracht.

Waarschijnlijk zal de soep niet zo heet worden gegeten, maar slordig is het wel. Want als je wilt dat iedereen zich strikt aan de regels houdt, kom deze dan in ieder geval zelf strikt na! Zeker in deze situatie, waarin al heel veel discussie is over de regels.

Contactpersoon