Yes, de coronamaatregelen zijn aangepast! Of toch niet?

Vanavond heeft het kabinet in een persconferentie een stappenplan met een routekaart gepresenteerd om uit ‘intelligente lockdown’ te komen. Het kabinet heeft daarmee haar toekomstvisie uiteengezet. Maar pas op, daarmee zijn de huidige coronamaatregelen nog niet aangepast!

De huidige coronamaatregelen zijn juridisch vastgelegd in noodverordeningen van de 25 Veiligheidsregio’s. Deze kunnen enkel worden gewijzigd door de noodverordeningen aan te passen, of de noodverordeningen te vervangen door een formele wet. Tot op heden is steeds gekozen om de noodverordeningen aan te passen, maar recent heeft het kabinet laten weten bezig te zijn met een formele wet die de 25 noodverordeningen moet gaan vervangen.

Routekaart – stappenplan kabinet

De routekaart die het kabinet heeft gepresenteerd, bevat enkel de toekomstvisie van het kabinet. Hier kunnen op dit moment nog geen rechten of plichten uit worden gehaald. De routekaart zal eerst moeten worden omgezet in concrete nieuwe coronamaatregelen. Dat kan door de bestaande noodverordeningen te wijzigen, of te vervangen door een nieuwe formele wet. Pas als dat is gebeurd, weten we welke (nieuwe) coronamaatregelen er wanneer gaan gelden, wat de exacte voorwaarden zijn, etc. Zodra hierover meer bekend is, komen we daarop terug.

Toelichting noodverordeningen

De huidige noodverordeningen worden opgesteld door de veiligheidsregio’s. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s, die worden voorgezeten door de burgemeester van de grootste stad. Deze noodverordeningen komen tot stand door ondertekening door deze burgemeester. Het voordeel is dat de noodverordeningen daardoor zeer snel tot stand kunnen worden gebracht. Het nadeel is, dat dit op een ondemocratische wijze gebeurd, terwijl sommige noodmaatregelen zeer diep ingrijpen op het leven van alle Nederlanders.

Toelichting formele wet

Om die reden roepen diverse rechtsgeleerden al enige tijd op om de noodverordeningen te vervangen door een formele wet. Het kabinet heeft recent aangegeven hieraan te werken. Het voordeel van een formele wet, is dat deze dient te worden behandeld en goedgekeurd door het parlement en dus zeer democratisch is. Het nadeel is dat dit wel (veel) meer tijd kost.  

Contactpersoon