Noodwet: op afstand bijwonen aandeelhoudersvergadering en opstellen testament

Door de corona-maatregelen is het momenteel niet mogelijk om op de gebruikelijke manier een aandeelhoudersvergadering te beleggen. Maar, het is wettelijk en statutair wel verplicht om tijdig deze vergadering te laten plaatsvinden. Bovendien dienen sommige beslissingen eerst aan de aandeelhouders te worden voorgelegd, voordat het bestuur deze kan uitvoeren. Bijvoorbeeld aantrekken nieuw kapitaal, verkopen (deel) onderneming, of aanvragen faillissement.

Een testament dient op grond van de wet in levende lijve met de notaris te worden besproken. Door de corona-maatregelen is dat op dit helaas niet (altijd) goed mogelijk. Verzorgingstehuizen zijn afgesloten en patiënten met corona-klachten mogen (vrijwel) geen bezoek ontvangen. En juist deze mensen hebben momenteel behoefte om hun testament te regelen.

Op vrijdag 24 jl. is de tijdelijke wet ‘COVID-19 Justitie en Veiligheid’ in werking getreden. Deze spoedwet regelt dat testamenten en aandeelhoudersvergaderingen, tijdelijk ook op afstand (via elektronische communicatiemiddelen) geregeld mogen worden.  

Contactpersoon