Welke evenementen zijn nu verboden en tot wanneer?

Voor de beantwoording van deze vraag moet eerst een verschil worden gemaakt, tussen enerzijds ‘evenementen’ en anderzijds ‘samenkomsten’.

Evenementen zijn vooralsnog verboden tot 1 september 2020.

De rijksoverheid spreekt van een ‘evenement’ wanneer hiervoor een vergunning- of meldplicht geldt. De veiligheidsregio’s hanteren echter een andere definitie. Zij spreken van een ‘evenement’ indien het ‘voor publiek toegankelijk’ oftewel openbaar is. Beide partijen geven tot op heden geen duidelijkheid over dit verschil. Zie mijn eerdere bericht over deze onduidelijkheid.

Samenkomsten zijn vooralsnog verboden tot en met 19 mei 2020.

Een samenkomst is kort samengevat vrijwel iedere bijeenkomst van personen. Voor wettelijk verplichte samenkomsten, samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van bedrijven/instellingen, uitvaarten, huwelijke en geloofsbijeenkomsten gelden uitzonderingen. Daarbij geldt wel steeds een maximum aantal personen en een minimale afstand van 1,5 meter.

Oftewel, tot en met 19 mei 2020 mag vrijwel niets. Of er per 20 mei 2020 meer mag, wordt in mei bekend gemaakt. Het valt nu niet in te schatten hoe dat gaat uitpakken.

Voor samenkomsten geldt derhalve op dit moment dat er tot en met 19 mei 2020 sprake is van overmacht. Voor evenementen geldt dat er op dit moment tot 1 september 2020 sprake is van overmacht. Daarbuiten is er sprake van een gewone annulering.  

De gevolgen van overmacht zijn afhankelijk van de door partijen hierover gemaakte  afspraken. Indien die er niet zijn, geldt het wettelijk uitgangspunt: beide partijen mogen in beginsel ontbinden en zijn niet schadeplichtig. Gelet op de bijzondere omstandigheden zal daarbij wel over en weer de redelijkheid en billijkheid in acht genomen moeten worden.   

Concrete vraag? Neem contact op met onze Legaldesk Coronavirus, zij helpen u graag en geheel vrijblijvend verder.

Contactpersoon