NOW-regeling aangepast: vereisten aan concerns ‘versoepeld’

Bedrijven met minimaal 20% omzetverlies kunnen tijdens de Coronacrisis via de NOW-regeling subsidie aanvragen voor loonkosten. Concerns moesten de omzet van het hele concern meewegen. Een dochteronderneming zonder omzet viel daardoor buiten de boot als binnen het totale concern geen sprake was van minstens 20% omzetverlies. Dat vereiste is aangepast. Ook een dochteronderneming kan nu in aanmerking komen voor subsidie van loonkosten.

Wijziging minder soepel dan wordt gepresenteerd 

Dochterondernemingen of werkmaatschappijen worden niet meer afgerekend op de omzetdaling van het hele concern. Als de omzetdaling van het gehele concern minder dan 20% is, kan de dochteronderneming die wel flink verlies draait toch subsidie aanvragen via de NOW-regeling. Aan deze versoepeling zijn wel aanvullende eisen verbonden. Ook moet de accountant worden ingeschakeld voor extra controles. Het aanzienlijke eisenpakket maakt de regeling er voor concerns niet simpeler op.

Geen bonus en in overleg met de vakbond

De regering heeft de volgende aanvullende eisen bekend gemaakt:

  • De dochteronderneming die subsidie aanvraagt heeft eigen rechtspersoonlijkheid.
  • Concerns met personeel-BV’s komen niet in aanmerking.
  • Het hele concern moet verklaren dat zij over 2020 geen dividend of bonussen uitkeert. Ook mag zij geen eigen aandelen terugkopen.
  • De dochteronderneming moet met de betrokken vakbonden of als die er niet zijn met een andere vertegenwoordiging van werknemers in overleg. Er moet een akkoord worden gesloten over werkbehoud binnen de dochteronderneming in de Coronacrisis.

Extra accountantscontroles

Naast deze eisen moeten extra accountantscontroles plaatsvinden. De volgende waarborgen moeten worden gegeven door de accountant:

  1. Er mag niet worden geschoven met opdrachten binnen het concern.
  2. Er mag niet worden geschoven met voorraden. Ook mogen voorraden niet worden vastgehouden om zo de omzet van een onderneming te beïnvloeden.
  3. Werknemers mogen geen werkzaamheden bij een andere onderneming binnen het concern uitvoeren. Gebeurt dit toch, dan wordt de omzet daarvan in mindering gebracht op de omzetdaling van de subsidie vragende onderneming.
  4. Het ‘transferpricing systeem’ dat is gehanteerd in de jaarrekening van 2019 is leidend voor de meetperiode in 2020 en mag niet worden aangepast.

Meer dan 20% omzetverlies voor hele concern

Als het hele concern minimaal 20% omzetverlies lijdt, moet je ook voor het hele concern gebruik maken van de regeling. Je mag dan niet voor één onderneming binnen het concern gebruik maken van de uitzonderingsregeling. Dat betekent dat je vooraf goed moet inschatten hoe de omzet van het concern zich in deze Corona periode ontwikkelt. En een inschattingsfoutje wordt duur betaald. Wat als de omzet verder daalt dan geschat? Moet je dan de ontvangen subsidie terugbetalen óf alsnog kiezen voor een concern brede aanvraag. De NOW-regeling vereist dat werknemers niet ontslagen worden op bedrijfseconomische gronden. Reorganisaties in andere ondernemingen van het concern hebben dus grote gevolgen. Weeg de opties daarom goed af voordat je tot aanvraag overgaat.

Ingangsdatum aanpassing NOW-regeling

De aanpassingen worden volgende week gepubliceerd. De exacte omschrijving en de datum waarop de aanpassingen ingaan zijn dan bekend. De lopende regeling blijft gewoon van kracht. Deze aanpassingen voor concerns worden daaraan toegevoegd. Je kunt de aanvraag voor de bestaande regeling met of zonder beroep op deze aanpassing bij het UWV indienen.

Contactpersoon