Reiskostenvergoeding vs. Thuiswerken

Veel werkgevers betalen een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer aan hun werknemers. Over die vergoeding hoeft geen belasting te worden betaald. De regeling voor de onbelaste reiskostenvergoeding vervalt echter zodra een werknemer 6 weken thuiswerkt. De minister heeft deze regeling daarom aangepast vanwege de thuiswerkperiode als gevolg van Coronamaatregelen.

Versoepeling regeling

Veel werkgevers zagen het einde van de 6-weken termijn naderen en hoopten op versoepeling van de regeling. Tijdelijk stopzetten van de reiskostenvergoeding zorgt voor nadelige gevolgen voor werknemers en administratieve rompslomp. Ook de minister vond het niet wenselijk dat de onbelaste reiskostenvergoeding zou vervallen door het noodgedwongen thuiswerken in deze Corona-periode. Hij heeft daarom besloten dat werkgevers geen gevolgen hoeven te verbinden aan deze thuiswerkperiode. De werkgever mag de vaste reiskostenvergoeding of een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie, onbelast blijven doorbetalen als de werknemer thuiswerkt als gevolg van de Coronamaatregelen.

Vaste reispatroon blijft uitgangspunt

Je mag voor de vaste reiskostenvergoeding uit blijven gaan van het reispatroon waarop de reiskostenvergoeding al was gebaseerd. De periode voordat de Corona-maatregelen van kracht werden blijft dus het uitgangspunt. De thuiswerkperiode in verband met de Corona-maatregelen zorgt niet voor verandering.

Geen verplichting

Het doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding is niet verplicht. Om kosten te besparen mag je de vergoeding ook stopzetten als dat kan op basis van de afspraken die je met de werknemer hebt gemaakt. Controleer hiervoor de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling of maak nieuwe afspraken met werknemers.

Contactpersoon