Automatisch gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Wat is ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag houdt in dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Volgens de wet moeten ouders met gezag:

  • een kind verzorgen en opvoeden;
  • de kosten dragen voor het kind;
  • het levensonderhoud en de studiekosten van een jongere tot 21 jaar betalen;
  • de spullen en het geld van het kind beheren;
  • de wettelijke vertegenwoordiger zijn van het kind, bijvoorbeeld door het zetten van een handtekening voor het kind of de verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van het kind.

Situatie voor 1 januari 2023

Tot 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners niet automatisch het gezamenlijk gezag krijgen. Vaak wordt gedacht dat met het erkennen van een kind ook automatisch het ouderlijk gezag wordt verkregen. Maar dat is dus niet het geval. Ongehuwde en niet-geregistreerde partners moeten voor 1 januari 2023 het gezag aanvragen bij de rechtbank. Hiervoor is de medewerking van beiden vereist. Het gezamenlijk gezag kan bij de rechtbank worden gevraagd wanneer voldaan is aan een aantal voorwaarden. Deze staan vermeld staan op de website van de rechtbank:

Het probleem deed zich voor dat vaak vergeten werd om het gezag aan te vragen. En bij scheiding was dit veelal een troef die leidde tot onnodig veel strijd.

Vanaf 1 januari 2023 gaat dit veranderen.

Wat wijzigt er vanaf 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 geldt namelijk dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder, indien zij hun kind erkennen. Het gezag hoeft vanaf 1 januari 2023 dus niet langer samen met de moeder aangevraagd te worden bij de rechtbank.

Erkend voor 1 januari 2023

Indien een kind voor 1 januari 2023 wordt erkend, moeten de ouders nog wél het gezamenlijk gezag regelen door dit aan te vragen bij de rechtbank. Dit geldt ook als het kind voor 1 januari 2023 is erkend, maar na 1 januari 2023 wordt geboren.

Waarom is gezamenlijk gezag van belang?

Gezamenlijk gezag is om meerdere redenen van belang. Zo is gezamenlijk gezag bijvoorbeeld van belang bij:

  • Het doorgeven van een verhuizing of aanvragen van een reisdocument;
  • Het reizen met een minderjarige naar het buitenland;
  • Het inschrijven van uw kind op school of een kinderdagverblijf;
  • Het nemen van een medische beslissing of het inzien van het medisch dossier van uw kind.

Gezamenlijk gezag is tevens van belang voor een juiste berekening van toeslagen of als één van de ouders die gezag heeft komt te overlijden. Meer vragen? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contactpersonen