Welke gevolgen hebben de corona maatregelen voor de omgangsregeling?

Het coronavirus heeft een enorme invloed op ons maatschappelijk leven. Termen als quarantaine en social distancing zorgen voor veel vragen rondom de omgangsregeling. Kan de omgang nog wel doorgaan? En wat te doen als dat (tijdelijk) niet mogelijk is?

Ouderschapsplan

De afspraken met betrekking tot de kinderen zijn in veel gevallen vastgelegd in een ouderschapsplan. Als er geen ouderschapsplan is, dan zal in veel gevallen de rechtbank hebben vastgelegd waar het kind zijn hoofdverblijf heeft en hoe de omgang met de andere ouder eruit ziet.

Actuele zorgen

Sinds de corona maatregelen maken veel ouders zich zorgen over de omgang van hun kind met hun ex-partner. Nu het geen twijfel lijdt dat deze maatregelen zullen worden verlengd, ontstaan er praktische uitdagingen. Want wat als het kind verkouden is of gezondheidsklachten heeft? Of als de ex-partner deze klachten heeft? Kan er dan nog wel omgang zijn? En, wat als de ex-partner aangeeft dat het beter is om de omgang tijdelijk on hold te zetten omdat het kind teveel stress ervaart van de hele situatie? En hoe om te gaan met het inrichten van thuisonderwijs op twee adressen?

Voor de uitvoering van een omgangsregeling is een redelijke basis van communicatie tussen de ouders vereist. Dat geldt juist nu in deze situatie die om nog meer afstemming tussen de ouders vraagt. Maar deze basis van communicatie ontbreekt in veel gevallen. Dan wel legt de stress die ouders nu ervaren in veel gevallen een bom onder deze communicatie.

Wanneer het niet lukt om als ouders te overleggen, wacht dan niet met het vragen om hulp. Want kinderen mogen niet de dupe worden van de situatie. Kinderen hebben immers recht op omgang met de beide ouders en het is over het algemeen niet in het belang van kinderen om deze omgang te lang te onderbreken. Maar aan de andere kant geldt ook dat de richtlijnen van het RIVM in acht moeten worden genomen en de omgang dus niet kan plaatsvinden als een of meer van de betrokkenen klachten heeft van hoesten, niezen in combinatie met een temperatuur van meer dan 38 graden. Het is van belang om deze adviezen zorgvuldig op te volgen. De omgang kan worden hervat zodra de klachten ruimschoots zijn verdwenen. In de tussengelegen periode is het van belang dat er een vorm van contact blijft in de vorm van (beeld)bellen of andere communicatiemiddelen.

Wat te doen als ik met mijn ex geen afspraken kan maken?

De afspraken die tussen de ouders zijn gemaakt in het ouderschapsplan zijn leidend. Dat geldt ook wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan over de omgangsregeling.

Herziening van deze afspraken of regeling is mogelijk in geval van gewijzigde omstandigheden. Daarvan kan in de huidige situatie sprake zijn. Ook kan er aanleiding zijn om de rechter te vragen om mee te denken in een situatie die de uitoefening van het ouderlijk gezag raakt, bijvoorbeeld wanneer u en uw ex-partner het niet met elkaar eens kunnen worden over een medisch behandeltraject, een ziekenhuisopname of de uitvoering van het thuisonderwijs.

Voor het herzien van de omgangsregeling of het voorleggen aan de rechtbank van een gezagskwestie, hebt u een advocaat nodig.

Wanneer het niet lukt om samen afspraken te maken over het (al dan niet tijdelijk) aanpassen van de omgangsregeling, neemt u dan contact op met een van de familierechtspecialisten van ons kantoor. Wij kunnen dan samen met u kijken wat er mogelijk is. En of er eventueel een procedure gestart moet worden. In alle gevallen geldt, zeker in deze periode: wees redelijk en probeer te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen haalbaar is.

Contactpersoon