Eisen NOW regeling (financiële tegemoetkoming werkgevers) bekend

Een van de maatregelen die de overheid neemt in verband met de gevolgen van het Corona-virus voor ondernemers is de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). De vereisten voor aanvraag van de NOW regeling zijn inmiddels bekend. De aanvraag zelf kan nog niet worden ingediend. Het UWV hoopt de online aanvraag op 6 april 2020 te kunnen openen. Hieronder de belangrijkste punten uit de regeling.

Hoe bepaal je het omzetverlies

Bedrijven die gedurende 3 maanden omzetverlies hebben van tenminste 20% kunnen indien nodig met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten. De tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom, naar rato van het omzetverlies. De andere 10% bekostig je zelf. De tegemoetkoming geldt voor 3 maanden. Of verlenging na 3 maanden mogelijk is ligt nog open. De aanvraagperiode loopt tot 31 mei 2020, dus ook indien je nu nog geen omzetverlies hebt, maar hiermee later wel wordt geconfronteerd als gevolg van het Corona-virus kun je nog een beroep doen op de NOW regeling.

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen moet de totale omzet uit 2019 door 4 worden gedeeld. Je hebt dan de gemiddelde omzet uit 3 maanden van 2019. Die vergelijk je met de (te verwachten) omzet in de maanden maart, april en mei 2020. Is het uitblijven van de vraag op dit moment, pas later terug te zien in een omzetdaling? Dan mag je een latere periode gebruiken. Als je een concern of groep vormt met diverse zelfstandige rechtspersonen, wordt naar de omzetdaling van het hele concern gekeken.

Bepalen loonsom

Voor het bepalen van de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst over (sociale verzekeringsloon + opslag van 30% voor werkgeverslasten). Het salaris van een werknemer boven €9.538,- per maand wordt niet gecompenseerd. De loonsom in de maanden waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, wordt vergeleken met het loon van de loonaangifte in januari 2020. Indien die niet voor handen is de loonaangifte van november 2019.

Welke werknemers komen in aanmerking

De regeling geldt voor alle werknemers op de loonlijst van de onderneming, dus ook voor flexwerkers. Het soort contract is niet van belang. Ook werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, oproepkrachten of 0-uren contracten komen in aanmerking.  DGA’s op de loonlijst die verzekerd zijn voor sociale premies vallen tevens onder de regeling. Payroll-medewerkers en uitzendkrachten staan op de loonlijst bij het payroll-bedrijf of het uitzendbureau. Het payrollbedrijf en het uitzendbureau kunnen zelf de noodmaatregel aanvragen voor personeel op de loonlijst waaronder uitzendkrachten in Fase A.

Géén ontslag van werknemers

De werkgever moet het salaris van de werknemer volledig blijven doorbetalen en mag werknemers niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen. Gebeurt dit wel? Dan moet je de tegemoetkoming én een boete aan het UWV (terug)betalen.

Voorschot en eindafrekening UWV

Het UWV keert bij een positief bericht op de aanvraag meteen een voorschot van 80% (gerelateerd aan loonsom en omzetdaling) uit in maximaal 3 termijnen. UWV verwacht uiterlijk 2 tot 4 weken na de aanvraag de eerste termijn uit te keren. Ze hoopt in veel gevallen voor de salarisronde van april 2020 te kunnen uitkeren.

Binnen 24 weken na afloop van de periode moet je vaststelling hiervan aanvragen bij het UWV. Het feitelijke omzetverlies moet dan worden doorgegeven en er is een accountantsverklaring vereist. Er volgt daarna een eindafrekening van het UWV. Is het omzetverlies groter dan geschat, dan krijg je een nabetaling. Is het omzetverlies lager, dan krijg je een naheffing en moet je dus terugbetalen.

Ik heb al werktijdverkorting aangevraagd

Als je al werktijdverkorting hebt aangevraagd krijg je vanzelf bericht met het verzoek die aanvraag aan te vullen o.a. met een omzetprognose.

Vragen? Bel onze Corona-helpdesk 085-7828200 of mail naar coronadesk@vanasadvocaten.nl.

Contactpersoon