Eenvoudig uitstel van betaling bij belastingdienst aanvragen

Ondernemers en ZZP-ers die worden getroffen door de Coronacrisis, kunnen bij de belastingdienst relatief eenvoudig vragen om een bijzonder uitstel van betaling van 3 maanden.

Om voor het uitstel in aanmerking te komen, dient u eerst aangifte te doen. Nadat u de aanslag heeft ontvangen, kunt u de belastingdienst verzoeken om het bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden.

Er kan uitstel worden aangevraagd voor: de inkomstenbelasting, Loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, vfjuk energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

U kunt het uitstel online (met DigiD) aanvragen via de website van de belastingdienst of per brief. Voor een ieder die kiest voor de brief hebben wij een tool op onze website geplaatst waarmee u heel eenvoudig de uitstelbrief kan opstellen. U hoeft deze daarna enkel te printen, tekenen en (aangetekend) verzenden.

Let op!
Indien er sprake is van een vennootschap, dient een bestuurder binnen 2 weken nadat de belasting betaald had moeten zijn een melding betalingsonmacht te doen. Omdat niet duidelijk is of voornoemd uitstel volstaat, adviseren wij u om bij een vennootschap ook een officiële ‘melding betalingsonmacht bij belastingen en premies’ bij de belastingdienst te doen. Het formulier hiervoor vindt u op de website van de belastingdienst of klik hier.

Contactpersoon