Mag je met collega’s lunchen of drankje na werk doen?

Een autoverkoper uit Borne is verdrietig, boos en wanhopig, nadat hij door de politie is aangewezen als organisator van een ‘Schijt aan corona-feest’, aldus AD.nl. Volgens de ondernemer is dat onjuist en was er enkel sprake van ‘het drinken van een biertje met zo’n 10 collega’s na afloop van een dag hard werken’. Feitelijk inderdaad een zeer groot verschil. Maar hoe zit dit juridisch?

Blijkens de noodverordening van de veiligheidsregio’s geldt tot (in ieder geval) 28 april a.s.:

“Het is verboden samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.”

Om bedrijven, instellingen en andere organisaties te kunnen laten doordraaien, geldt hierop de volgende uitzondering:

“Het (..) is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden van de dichtstbijzijnde persoon:  

b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn.”

Met collega’s samen lunchen of na afloop van de dag een drankje drinken, is dus enkel nog toegestaan indien ‘nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden’. Dat zal veelal niet het geval zijn. In dat geval overtreden zowel de organisator als deelnemers de noodverordening en lopen zij de kans op (forse) boetes en eventuele andere maatregelen vanuit de overheid. 

Het antwoord op de vraag in de titel is in (vrijwel) alle gevallen dus nee.

Contactpersoon