Coronacrisis: Einde van het heden of begin van uw toekomst?

Voor veel bedrijven zijn de gevolgen van het Corona-virus niet te overzien. Afnemende omzetten met gelijkblijvende kosten, drijven veel ondernemers richting een definitief einde.

Dat hoeft echter niet het geval te zijn!

Door op tijd maatregelen te nemen, kan dit definitieve einde van de onderneming worden afgewend. En hierbij geldt: Hoe eerder hoe beter!

Vaak is een onderneming nog wel levensvatbaar in een afgeslankte vorm. Bijvoorbeeld met minder personeel of minder hoge huurlasten. En wanneer de onderneming tijdelijk op last van de regering is gesloten, zoals kappers of de horeca, hebben zij er soms baat bij om de onderneming even te pauzeren. Bijvoorbeeld tot het Corona-virus voorbij is.

De situatie van iedere onderneming is uniek en vereist een maatwerkoplossing. Maar voor iedere onderneming is een passend antwoord op de gevolgen  van het Corona-virus.

Een oplossing voor een BV of NV kan zijn dat het faillissement wordt aangevraagd. Vanuit dit faillissement kan de onderneming vervolgens in gezonde vorm wordt voortgezet. Dat kan door een deel van de onderneming, zonder oude schulden en met alleen het nodige personeel, van de curator te kopen.

Maar ook voor ZZP-ers en ondernemers in een eenmanszaak of VOF zijn er goede oplossingen. Zij kunnen een faillissement (of wettelijke schuldsanering) aanvragen en tegelijk aan alle schuldeisers een akkoord aanbieden. Dat houdt in dat een derde (partner, ouder, vriend), een bedrag ter beschikking stelt om de schuldeisers tegen finale kwijting af te kopen. Wanneer het akkoord door de rechtbank wordt goedgekeurd, kunnen ook onwillige schuldeisers hieraan worden geboden en ben je feitelijk schuldenvrij.

Er ligt een wetsvoorstel klaar die het mogelijk maakt om schuldeisers te dwingen mee te werken aan een passend crediteurenakkoord zonder faillissement. Dit is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Waarschijnlijk gaat deze wet in op 1 juli 2020 . Wanneer deze wet er doorkomt, hebben ondernemers nog meer mogelijkheden om gezond uit deze crisis te komen.

Er rust een taboe op het aanvragen van een persoonlijk faillissement. Maar soms is ook dit wel het beste middel om (snel) uit de problemen te komen. Veel succesvolle ondernemers hebben meerdere faillissementen meegemaakt en zonder deze faillissementen zouden zij bij lange na niet zo succesvol zijn geweest.

Wij adviseren veel ondernemers uit diverse branches over hoe zij deze crisis kunnen doorstaan. Mocht u meer informatie willen over uw mogelijkheden, bel of mail een van onze specialisten om hierover vertrouwelijk van gedachten te wisselen.

Contactpersoon