Betaalt / ontvangt u de juiste (kinder)alimentatie?

De wet verplicht beide ouders om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie hangt enerzijds af van de behoefte van de kinderen (wat hebben ze nodig) en anderzijds van de draagkracht (financiële situatie) van de ouders om hierin te voorzien. In de meeste gevallen betaalt de ouder bij wie de kinderen niet staan ingeschreven, kinderalimentatie aan de ouder bij wie de kinderen ingeschreven staan. Die ouder betaalt dan wel alle verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen, zoals kleding, sport, ziektekosten etc.  

Afhankelijk van het inkomen/vermogen van de ouder bij wie de kinderen staan ingeschreven, kan deze vanuit de overheid recht hebben op een kindgebonden budget. Tot voor kort was het uitgangspunt dat dit budget van de behoefte van de kinderen afgehaald diende te worden. Echter, recent heeft de Hoge Raad besloten dat dit budget niet van de behoefte van de kinderen afgehaald dient te worden, maar bij de draagkracht van de verzorgende ouder opgeteld dient te worden. Een technisch verhaal,  maar het komt er in veel gevallen op neer dat de kinderalimentatie anders berekend wordt, waardoor deze hoger of juist lager kan uitpakken. Naast voornoemde wijziging zijn er de afgelopen jaren meerdere kleine en grotere wijzigingen geweest, waardoor de (kinder)alimentatie hoger of juist weer lager voor u uit kan pakken.

Heeft u door de wijzigingen het recht om meer kinderalimentatie te ontvangen of minder kinderalimentatie te betalen? Het is zaak om dit te controleren en wij rekenen het graag voor u uit! Voor slechts € 250,- inclusief btw maken wij voor u een berekening welke wij direct met u bespreken, zodat u exact weet wat uw rechten of verplichtingen zijn. In sommige gevallen, heeft een wijziging van de kinderalimentatie direct effect op de hoogte van de partneralimentatie. Wanneer u partneralimentatie betaalt of ontvangt, kunnen wij dit ook voor u berekenen. De kosten bedragen dan EUR 300,- inclusief BTW. U ontvangt dan een berekening van zowel de kinder- als partneralimentatie. Afhankelijk van de uitkomst kunnen vervolgens direct stappen worden gezet om uw alimentatie ook daadwerkelijk te laten aanpassen. Ook daarbij kunnen wij u indien gewenst tegen zeer aantrekkelijke tarieven van dienst zijn.

Klik hier voor onze alimentatiecheck aanbieding