Wordt u ontslagen?

Doordat het economisch herstel nog steeds uitblijft, blijven er ontslagen vallen. Buiten ontslag op staande voet (waarvoor strenge eisen gelden), kan een werknemer alleen worden ontslagen met een vergunning van het UWV, toestemming van de rechter, of met wederzijds goedvinden. In het laatste geval maken de werkgever en de werknemer afspraken met elkaar (doorgaans wordt er een afkoopsom betaald), welke zij vastleggen in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Het is zowel voor werkgever als werknemer van groot belang dat de werknemer zich hierbij laat bijstaan door een deskundig advocaat. Voor de werknemer om te kijken of het voorstel van de werkgever redelijk is en of de overeenkomst voldoet aan de eisen die het UWV stelt om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. Voor de werkgever omdat een werknemer die niet in de gelegenheid is geweest om zich te laten bijstaan door een deskundige, in sommige gevallen later op zijn beslissing kan terugkomen (bijv. als de overeenkomst niet deugt en hij geen uitkering ontvangt). Om dit laatste te voorkomen, bieden veel werkgevers aan de werknemer een redelijke vergoeding voor de advocaatkosten aan.

Is u ontslag aangezegd en heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen? Onze advocaten kunnen u hierover adviseren, vaak met de garantie dat wij blijven binnen de vergoeding die uw werkgever aan u aanbiedt, zodat het u in de meeste gevallen helemaal niets kost! U kunt hiervoor altijd contact opnemen met onze specialisten René Halfens.