Woningperikelen bij een echtscheiding?

In verband met de verslechterde woningmarkt, kiezen echtparen in echtscheiding er nog al eens voor om de woning niet direct te verkopen, maar om deze voor een bepaalde periode onverdeeld te laten. Eén van de echtgenoten blijft daarbij in de woning wonen en neemt de lasten voor zijn/haar rekening. De andere echtgenoot zoekt vervangende woonruimte. Deze constructie is mogelijk, maar houdt u daarbij wel rekening met de volgende punten:

1) U blijft beiden eigenaar van de woning en bent hoofdelijk aansprakelijk voor de op de woning rustende hypothecaire geldlening. Indien de achterblijvende partner de hypotheek niet meer kan betalen, klopt de bank aan bij de vertrekkende partner. Die heeft dan vaak al een nieuwe woning en kan de lasten ook niet opbrengen. Bereken van tevoren goed of de achterblijvende partner de hypotheek ook daadwerkelijk alleen kan betalen. Spreek daarnaast af hoe de kosten van (groot) onderhoud tussen de echtgenoten moeten worden verdeeld, gedurende de periode van gemeenschappelijk eigendom.

2) Tijdens het huwelijk bent u fiscaal partner. Dat betekent dat u bepaalde aftrekposten (waaronder de hypotheekrente) in mindering mag brengen op de voor u gunstigste wijze. In de praktijk wordt vaak de volledige hypotheekrente in mindering gebracht bij de partner met het hoogste salaris, teneinde de aftrek te optimaliseren. Wanneer het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend en 1 van u beiden zich laat uitschrijven van het adres van de echtelijke woning, eindigt het fiscaal partnerschap automatisch. Dat heeft als gevolg dat ieder in beginsel dan nog slechts de rente kan aftrekken conform de eigendomsverhouding (meestal 50/50). Dit kan een verlaging van de teruggave tot gevolg hebben.

3) Twee jaar na het verlaten van de woning door één van de partners, wordt voor de vertrekkende partner de woning niet meer als “eigen woning” aangemerkt. Fiscaal gezien verhuist de woning voor die partner van Box I naar Box III. Dit heeft als gevolg dat de hypotheekrente voor die partner helemaal niet meer fiscaal aftrekbaar is. Dit kan een lastenverzwaring opleveren.

Indien u overweegt de woning aan te houden, is het zaak dat u zich goed laat informeren door een advocaat en/of fiscalist. In overleg zijn er constructies mogelijk om de aftrek te optimaliseren. Hiervoor is het zaak dat u beschikt over een kloppend echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediators van Van As Advocaten, kunnen u hierbij van dienst zijn.