Merknaam Epke Zonderland gekaapt, mag dat?

Kort na zijn Olympische succes, heeft een Nederlands bedrijf de naam Epke Zonderland als Beneluxmerk gedeponeerd. Epke Zonderland (die zelf zijn merknaam enkele uren later wilde registreren) vist hierdoor nu achter het net. Kan dit zomaar?
 
Het ongeautoriseerd registreren van een merknaam van een ander (merkenkaping) is weliswaar juridisch niet toegestaan, maar in de praktijk in beginsel wel mogelijk. Wanneer iemand zich hieraan schuldig maakt, wordt juridisch gesproken over een merkdepot te kwader trouw. Hiertegen kan door de echte rechthebbende weliswaar worden opgetreden, echter deze zal dan wel altijd eerst moeten kunnen aantonen dat er sprake is van een merkdepot te kwader trouw.
 
Bij de beoordeling of er sprake is van een merkdepot te kwader trouw, wordt gekeken naar alle relevante feiten en omstandigheden op het moment van de merkaanvraag. Er zal niet alleen gesteld, maar ook bewezen moeten worden dat er sprake is geweest van een merkdepot te kwader trouw. Epke Zonderland zal waarschijnlijk weinig moeite hebben om een rechter er van te overtuigen dat een bedrijf dat niets met hem te maken heeft en enkele dagen na zijn Olympische succes zijn merknaam deponeert, dit te kwader trouw heeft gedaan. In heel veel andere gevallen kan dit juridisch of praktisch een heel stuk lastiger liggen.
 
Voorkomen is beter dan genezen, deponeer gewoon als eerste uw eigen merknaam!