BV verkopen aan opkoper = strafbaar

Het komt in de praktijk nog al eens voor dat een ondernemer met een BV met grote schulden zijn BV aan een opkoper verkoopt. Op deze wijze komt hij op een eenvoudige manier (voor het faillissement) van zijn schulden-BV af en raakt hij niet als directeur/aandeelhouder bij het faillissement betrokken. Een op het eerste oog aantrekkelijke optie voor de verkopende ondernemer, maar doorgaans niet voor de schuldeisers van de BV, die nogal eens benadeeld worden bij dergelijke transacties. 
 
Het verkopen van een BV aan een opkoper brengt echter (grote) risico’s voor de verkoper met zich mee. Recent heeft de rechtbank Arnhem in een strafrechtelijke procedure geoordeeld dat een ondernemer die zijn BV verkoopt aan een opkoper en hierbij schuldeisers benadeeld, strafbaar kan zijn. Daarnaast kunnen de schuldeisers van de BV de verkoper ook civielrechtelijk aanspreken voor de door hun geleden schade. Tot slot, wanneer de BV failliet gaat, is de kans groot dat ook de curator in actie komt tegen de verkoper en hem zal aanspreken voor (een deel van) de schulden van de verkochte BV. Dus: bezint eer ge begint.