Wetgeving tegen fake reviews

Fake-reviews zijn tegenwoordig een serieus probleem. De review was ooit het Ei van Columbus voor de consument die zijn keuze wilde baseren op eerlijke voorlichting, te weten de mening van andere klanten. Inmiddels zijn we het er snel over eens zijn dat fake reviews bijdragen dat doel verstoren.

Vanaf mei 2022 geldt op basis van een Europese richtlijn dat de Nederlandse Wet zodanig moet zijn aangepast dat het voor iedere consument mogelijk is op te treden tegen fake-reviews. Om die reden heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een concept wetsvoorstel gepubliceerd. Als dit wetsvoorstel in werking treedt, zijn ondernemers voortaan verplicht aan consumenten uit te leggen hoe zij ervoor zorgen dat de reviews die op hun website zijn geplaatst ook afkomstig zijn van “echte” klanten. Daarnaast moet de ondernemer de klant informeren welke maatregelen hij heeft genomen om onware reviews tegen te gaan. Als een ondernemer nalaat om de consument te informeren of er onvoldoende aan doet om fake reviews te voorkomen, wordt aangenomen dat de ondernemer de consument misleidt. Dat geeft de consument het recht de overeenkomst te vernietigen en de ondernemer aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Daarnaast kan de Autoriteit Consument en Markt zeer hoge boetes aan die ondernemer opleggen.

Uiteraard realiseren wij ons dat het nog om een wetsvoorstel gaat en er nog een lange weg te gaan tot de inwerkingtreding. Maar: ondernemen is vooruitzien en dus goed alvast in te spelen op toekomstige ontwikkelingen op komst is en daar bij de inrichting van websites en webshops alvast rekening mee te houden.

Contactpersoon