Wat kun je doen als je rijbewijs is ingevorderd door de politie?

De politie mag bij verschillende overtredingen het rijbewijs van een bestuurder invorderen, bijvoorbeeld als er wordt gereden onder invloed van alcohol en/of drugs of als er veel te hard of heel gevaarlijk wordt gereden. Het rijbewijs wordt dan ter plaatse door de agent ingevorderd. In de meeste gevallen ontvang je enkele dagen later thuis een brief waarin staat dat het rijbewijs is ingevorderd en de reden daarvoor, de zogeheten kennisgeving van inbeslagneming. Het rijbewijs wordt door de politie opgestuurd naar het Openbaar Ministerie of het CVOM, die binnen 10 dagen moeten beslissen of het rijbewijs wordt ingehouden of wordt teruggegeven. Ook daarvan ontvang je schriftelijk een beslissing.

Het Openbaar Ministerie heeft richtlijnen waarin staat hoelang het rijbewijs wordt ingehouden bij welke overtreding. In die periode mag je geen enkel (gemotoriseerd) voertuig besturen, dus ook geen scooter of trekker.

Een verkeerde inschatting heeft soms een verstrekkend gevolg: je kunt het rijbewijs zomaar meerdere maanden kwijt zijn. Maar in sommige gevallen is het mogelijk om het rijbewijs tussentijds terug te krijgen. Wanneer je het rijbewijs dringend nodig hebt voor bijvoorbeeld werk of vanwege een medische reden, dan wil het Openbaar Ministerie/CVOM weleens besluiten om het rijbewijs toch terug te geven in afwachting van de beslissing van de rechtbank in de strafzaak. Dit is een voorlopige teruggave: de rechter beslist uiteindelijk of er een langere rijontzegging wordt opgelegd.

Er zijn twee momenten waarop je kunt klagen over de invordering van het rijbewijs: binnen 10 dagen nadat het rijbewijs door de politie is ingevorderd of na ontvangst van de kennisgeving van inhouding van het rijbewijs. Zodra het rijbewijs is ingevorderd door de politie kan er een verzoekschrift tot teruggave worden ingediend. Het verzoek moet goed gemotiveerd worden én onderbouwd worden met relevante bewijsstukken. De officier van justitie beslist dan aan de hand van het verzoekschrift of het rijbewijs wordt teruggegeven of wordt ingehouden. Als de officier positief beslist, dan krijg je het rijbewijs weer thuisgestuurd. Als de officier beslist dat je het rijbewijs niet terugkrijgt of de 10-dagentermijn is al verstreken, dan kun je een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In het klaagschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de beslissing van de officier (weigering teruggave of beslissing tot inhouding) en waarom je het rijbewijs dringend nodig hebt. Tijdens een zitting kun je het klaagschrift mondeling toelichten en daarna neemt de rechtbank een beslissing.

Het uitgangspunt is dat het rijbewijs ingevorderd blijft tot de einddatum die op de kennisgeving van inhouding vermeld staat. Het verzoekschrift en/of klaagschrift moeten dus goed gemotiveerd en met bewijsstukken onderbouwd worden, anders heeft het geen kans van slagen. Als je hulp nodig hebt bij het terugkrijgen van het rijbewijs, dan kun je contact opnemen met mr. Stoffijn.

Wees je er tot slot van bewust dat de invordering van het rijbewijs ook nog een (tweede) staartje kan krijgen bij het CBR. In sommige gevallen is de politie namelijk verplicht om melding van het rijgedrag te maken bij het CBR. Het CBR kan besluiten dat je een cursus moet volgen of mee moet werken aan een onderzoek.